El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

14/3/11

Informe ePyme: Comerç minorista i TIC

L’informe anual ePyme és un estudi en profunditat de la implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les petites i mitjanes empreses a nivell estatal i dividit per Sectors que es porta desenvolupant des del 2008. L’estudi, portat a terme per Fundetec, té com a objectiu la millora de la productivitat i competitivitat per mitjà d’un coneixement real del teixit empresarial espanyol.

Tot i tenir present que les mitjanes i grans empreses, juntament amb la construcció constitueixen la major part de les empreses a l’estat espanyol, el sector minorista aglutina un 32,5 per-cent i en total, els sectors analitzats representen el 42,4% del PIB (producte Interior Brut) on més de la meitat d’aquest percentatge correspon al sector del Comerç Minorista, i gairebé un quart als Transports i un altre al Sector Agroalimentari.


L'estudi pren dades de nou Sectors empresarials, analitzant i avaluant a tres nivells:
 1. Infraestructura d'equips (ordinadors, servers, equips multifunció) i comunicacions (telefonia fixa i mòbil, Internet).
 2. Solucions informàtiques generals (ofimàtica i comptabilitat, seguretat...) i presència a Internet (web, e-comerç)
 3. Serveis TIC més avançats: eines específiques, administració electrònica eines de mobilitat i xarxes socials.

Seguint aquest criteri, l'informe ePyme desenvolupa Sector per Sector el nivell d'implantació dels diferents recursos que engloben les TIC i els recursos específicament propis. Es a dir: què i cóm cada Sector treu profit de les diferents eines de que disposa i n'incorpora de noves:

Les que baixen:
 • Implantació de telefonia mòbil: es veu afectada i baixa la demanda tant a la pyme (0,3%) com a la microempresa (3%).
 • Implantació de Comerç Electrònic: hi ha un descens generalitzat de les compres a la Xarxa, tot i que trobem un petit avanç a la venta online. L’e-commerce depèn molt del Sector que s'estudia, per exemple: l'Hoteler i el Turisme Rural tenen molt més ús i al Transport i Logística té molt poca implantació.
Les que pugen:
 • Implantació d'ordinadors: la microempresa té la pujada més destacada situant-se gairebé als dos terços d'implantació. A les pymes es més lleu però es situa ja al 98'6%. Cal comentar que 7 dels 9 Sectors (que agrupa pymes i microempreses) estan per sobre del 95% d'ús de l'ordinador com a eina de treball.
 • Implantació d'Internet: també les microempreses augmenten aquest servei de forma destacable arribant gairebé al 60% mentre que les pyme fan una pujada de l'1,3, situant-se al 96,2%. Tots els Sectors es situen per sobre del 90% a excepció del Sector Comerç Minorista, tot i així aquest puja un 16,5%. Per tipus de connexió:
  • Banda ampla mòbil:creix més ràpidament (5%) destacant els Sectors de Telecomunicacions, Logística i Hotelers que es situen pel 35%.
  • ADSL: els Sectors que més les implanten són Tèxtil i Confecció, Logística i Agroalimentari, superant el 80%.
  • RDSI i mòdem: continua essent destacat al sector Hoteler, Turisme Rural i Artesania. (per aquestes dos últimes són les úniques maneres de connectar-se a Internent a l’entorn rural).


 • Implantació de Web d'empresa: Les microempreses pugen un 0,5% el conjunt, però, dins d'aquestes, les de entre 3 i 9 treballadors augmenten gairebé un 4%. Les pymes augmenten fins al 58,9%. Els Sectors Logística, Hoteler i Turisme rural superen el 80%, en el cas dels dos últims és donat a que és la principal via de marketing. Comerç Minorista i Transport és on menys implantació té amb webs que es limiten a presentar la empresa o oferir catàlegs i llistes de preus.
 • Implantació d'Aplicacions i Sistemes: els recursos més freqüents són els d'Ofimàtica, facturació i comptabilitat, en general. Als Sectors de Logística, Hoteler, Tèxtil i Confecció en ser sectors de gran volum de treballadors augmenten l'implantació de aplicacions per a facturació i comptabilitat mentre que a les microempreses baixa perquè tendeixen a exterioritzar aquests processos.
  A més a més a Logistica i Hoteler s'incrementa l'ús de sistemes especialitzats com ara els check-in/check-out, reserves, entregues a clients finals i proveïdors.
 • Implantació de Xarxes Socials: Les petites i microempreses no acaben d’aprofitar aquestes eines mentre que el Sector Hoteler i el Turisme Rural el fan servir com a canal de marketing i comercialització.
Dades que apareixen per primer cop a l'estudi:
 • Implantació de Gestió de Mobilitat: A Logística i Transport, donat als desplaçaments són els que més proporcionen eines TIC als seus empleats en aquest àmbit; els altres set Sectors no superen el 50% d’implantació.
 • Implantació de Gestió Electrònica: Aquesta dada es veu clarament afectada per la quantitat de treballadors a la empresa: Quant menys treballadors té més baix es l'ús. Les microempreses arriben al 38,8% i les pyme al 67,8%, per tant els Sectors que comprenen més microempreses és considerablement més baix.


En resum: Segons aquest barem el sector Hoteler és el més avançat per la seva alta implantació de tots els recursos estudiats; Logística i Turisme Rural tenen una bona infraestructura i eines de gestió però els hi manca eines específiques; El Sector de Transports i Comerç Minorista destaquen pel fort augment anual en tots tres àmbits, tot i que segueixen essent els que menys implantació de les TIC fan.