8/9/09

Ja coneixes els teus drets?

Qui no s'ha sentit algun cop desprotegit davant les condicions imposades per gran part de les companyies telefòniques i proveïdors d'accés a Internet? La Carta dels Drets de l'Usuari de les Telecomunicacions aprovada el passat 22 de maig ja és vigent i és interessant conèixer quines novetats aporta.

Alguns dels punts més interessants són:
  • garantir que l'usuari està ben informat ampliant els continguts del contracte
  • no permetre canvis unilaterals en les condicions contractuals si aquests no estaven previstos
  • reducció del termini per donar de baixa un client de 15 a 2 dies des de la comunicació de la baixa per part del client
  • prohibició de publicitar velocitats de connexió a Internet que excedeixin les permeses per la tecnologia
  • obligació d'informar al client sobre els factors que poden afectar les velocitats de connexió abans de contractar el servei
  • dret a indemnització en cas d'avaries del servei de més de 6 hores acumulades en la franja horària de 8.00h a 22.00h
  • els usuaris de telefonia de prepagament podran disposar del detall de la facturació, tindran dret a indemnització en cas d'interrupció del servei i disposaran de les condicions generals de servei que hauran d'incloure informació sobre els procediments per conèixer el saldo, el detall del consum i fer recàrregues
  • les companyies hauran de proporcionar alternatives a la domiciliació bancària
Però potser algunes de les millores més esperades són aquelles que fan referència a l'atenció al client. A partir d'ara els operadors telefònics hauran d'acceptar reclamacions per telèfon i donar resposta a l'usuari abans d'un mes, així com també tindran obligació de proporcionar un document acreditatiu de qualsevol reclamació, tràmit, servei i ofertes.

Malgrat les millores alguns usuaris d'Internet ja han començat a reclamar la necessitat d'establir una normativa ferma per obligar a les companyies a disposar de telèfons d'atenció al client gratuïts.