19/7/12

piula el teu currículum amb twiCVer


TwitCVer és una eina fonamentada en la xarxa social de microblogging Twitter, l'objectiu de la qual és exposar i gestionar de forma ràpida, clara, concisa i gratuïta el currículum dels usuaris. Desenvolupada per un equip de cinc joves lleidatans, l'aplicació és un recurs tant d'auto-promoció pels candidats com de captació per part dels reclutadors donat que permet seguir als usuaris que més s'ajustin al perfil que els interessi.

Cóm funciona?

Per fer servir l'aplicació cal tenir actiu un compte de Twitter i, per extensió, un correu electrònic. L'aplicació es vincula al compte original i demana una serie de permisos per poder desenvolupar la seva tasca (és freqüent que les aplicacions externes demanin permisos detallant quines accions realitzaran i quines no, l'acceptació d'aquestes condicions suposa l'ús o no del servei ofert). Un cop s'han realitzat aquest tràmits es pot accedir a l'apartat privat on es detallen, twit per twit, els continguts que es presentaran. La idea és exposar només la informació més important, més destacada i que cridi més l'atenció «...sin rollos, solo lo importante».

De què parlem en 10 piulades?

El servei ens guia alhora de complimentar la informació i divideix els continguts en 8 temes, alguns d'ells comuns al currículum estàndard: dades personals, dades acadèmiques i professionals. Ara bé, a la part professional prima la tasca desenvolupada per sobre del càrrec, és a dir, el que es valora és conèixer l'activitat com a treballador. A banda dels èxits professionals, que també ens els demanen, trobem un apartat que ens demana també els fracassos per valorar-los de forma positiva: no tenim per costum parlar-ne però, en altres països com per exemple els EEUU és freqüent parlar de totes les iniciatives que s'han portat a terme encara que no hagin anat bé. I per què? Doncs perquè aquest aspecte indica la iniciativa del candidat, la capacitat per dur a terme projectes i, a més a més, el fet de que, segurament, se n'ha après coses d'aquests errors.

Està orientat només als candidats? 
El mateix servei és alhora una eina per a captadors de candidats donat que filtra la informació i exposa només el més important de cadascun dels usuaris per mitjà de tags, o paraules clau. El contingut, per tant, es presenta de forma endreçada i acurada, la qual cosa facilita un anàlisi preliminar, una idea aproximada del candidat, que es pot ampliar consultant referències a la xarxa o bé seguint als candidats. Com que TwiCVer està vinculat també a les principals xarxes socials, el ventall informatiu és considerablement més ampli -recordem que extreure informació dels candidats a la Xarxa és un recurs molt estès a la pràctica del personal de RRHH per definir perfils més concrets-, trobar informació relacionada i seguir als candidats que més s'adaptin al perfil ofert.