20/7/06

Noves tecnologies per a tothom


Internet és per tothom !

Alguns van preguntar pel WiFi i es que vam gaudir d'Internet sense fils. Els avantatges de les xarxes inal·làmbriques!

Navegant per la xarxa, jugant, consultant el correu electrònic, practicant amb el teclat i el ratolí, fent recerca de feina a Internet, organitzant les vacances per Internet, retocant imatges, fent el seu propi lloc web en 2 minuts, vídeo digital, editant weblogs, fent podcasting...

Tothom va complir els seus desitjos.

Uns pocs més tímids i amb molt de respecte envers Internet van recollir CDs amb programari lliure i manuals.

Fins la propera!