27/10/10

El Telecentre Palau Falguera estrena placa ACTIC

El Telecentre Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat és un dels centres col•laboradors de la Generalitat per a l’avaluació de la nova acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicación, anomenat (ACTIC). El nostre Centre permet que tota la ciutadania de Sant Feliu i voltants puguin avaluar-se per obtenir aquesta nova acreditació oficial. És el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Amb la creació d’aquesta acreditació es vol establir un estàndard de competències tecnològiques per a organismes i empreses, i afavorir la seva integració en la dinàmica de la societat de la informació.

Un altre objectiu de l’ACTIC és promoure la formació, la utilització i l’eficàcia en l’ús de les TIC des d’un punt de vista social i econòmic. L’accés i la utilització de les TIC eviten la fractura digital i contribueixen a la cohesió social i vertebració territorial de Catalunya.
El model d'acreditació es compon de tres nivells de certificació:
  • Certificat bàsic: domini elemental en l'ús de les TIC. Usuari bàsic, que es pot considerar inclòs en la societat digital.
  • Certificat mitjà: domini efectiu en l'us de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari que gaudeix d'autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.
  • Certificat avançat: domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.
Podeu apropar-vos al Telecentre per demanar més informació, o consultar la web oficial: http://actic.gentcat.cat.
Continguts i competències que s'acreditaran segons nivells.

Els interessats es poden inscriure en línia al portal ACTIC (http://actic.gencat.cat), donar-se d’alta del sistema i sol•licitar lloc per realitzar la prova, que es farà, a través del portal, in situ en el nostre centre.
EL PuntTIC Palau Falguera dóna suport formatiu els Dilluns de 14:30 a 17h i els dimarts de 18h a 20:30h. Per a més informació passeu pel Telecentre o truqueu al 936666180.