16/11/10

Plataformes d'emmagatzematge i compartició de documents

Les plataformes per compartir documents en Internet en una de les opcions més útils per als usuaris que vulguin donar a conèixer un contingut presentat dins d'un arxiu. Abans del desenvolupament d'aquests serveis on line, l'úniques opcions per compartir documents com a presentacions o arxius PDF passaven per enviar-los per correu als seus destinataris o permetre la seva descàrrega des d'una pàgina web mitjançant un enllaç directe a l'arxiu.
Tres de les plataformes mes utilitzades són les següents:

Característiques comunes:
Aquests serveis d'allotjament de documents s'utilitzen amb diferents finalitats i per sectors tan dispars com l'e-learning, per compartir tutorials i anotacions on line, els qui volen publicar les seves ponències en conferències o usuaris que publiquen anotacions de diversa temàtica. A més, cada document allotjat en aquestes plataformes disposa d'un codi HTML que li permet inserir-se en altres pàgines web o bé compartir-la de forma privada amb altres usuaris.

El sistema per donar-se d'alta en aquests serveis és similar en tots els casos, ja que compten amb dues alternatives possibles: registrar-ne en la plataforma o accedir mitjançant un compte registrat a la xarxa social Facebook.

Diferències:
El funcionament bàsic de les tres plataformes analitzades en aquesta prova d'ús és molt semblant, com les funcionalitats per pujar, gestionar i compartir documents, cadascuna té elements propis amb els quals destaquen sobre la resta.

Scridb, disposa d'un bon visor de documents i d'un entorn gràfic que s'ha simplificat i ordenat per facilitar la recerca i classificació dels continguts allotjats en aquest servei.

SlideShare, malgrat permetre allotjar documents ofimáticos i fins i tot vídeos, és la plataforma idònia per pujar presentacions i compartir-les en pàgines de tercers.

DocStoc, és una plataforma que destaca pels seus serveis per rendibilitzar els documents mitjançant diferents opcions per generar ingressos, ja sigui en vendre i comprar des de plantilles fins a textos legals, o mitjançant la inserció d'un codi Google Adsense per aconseguir ingressos publicitaris a les pàgines web de cada document publicat en aquesta plataforma.