31/1/11

Accés a internet des de les wifi municipals amb DNI electrònic i IDCAT


El servei d'accés a Internet des dels cinc punts wifi distribuïts estratègicament en tot el municipi de Sant Feliu de Llobregat és tan simple com areditar la identitat de la persona que es connecti. Hi ha dos sistemes per a la seva connexió igualment vàlids:
  • L'idCAT: un certificat digital emès per l'Agència Catalana de Certificació que permet realitzar tramitacions municipals i d'altres administracions a través del web amb tota la seguretat jurídica i tècnica pròpia d'un certificat digital.
  • El DNI electrònic: emès per la Direcció General de la Policia (Ministeri de l'Interior), és el document que a més d'acreditar físicament la identitat personal del seu titular permet:
  1. Acreditar electrònicament i de forma inequívoca la identitat de la persona.
  2. Signar digitalment documents electrònics, atorgant-los una validesa jurídica equivalent a la que els proporciona la signatura manuscrita.
Ambdós certificats digitals a més de permetre realitzar tràmits electrònics, als ciutadans de Sant Feliu (dret reconegut al ciutadà en la Llei 11/2007), ofereixen per igual el servei de connexió a les WiFi municipals.