20/4/10

Subvencions TIC 2010 per entitats


Com potser ja sabreu, l'Ajuntament va aprovar en el ple del mes de març les bases per a la concessió de subvencions municipals per l'any 2010. Entre elles hi ha les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en matèria de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies.

Què es subvenciona?

Projectes d'alfabetització, dinamització i difusió digital i de les Tecnologies de la Informació i la comunicació (TIC).

Qui pot optar a subvenció?

Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes amb una antiguitat mínima d'un any, i que hagin realitzat alguna activitat a la ciutat durant l'any anterior a la sol·licitud de subvenció.

Què es preten?

Fomentar el compromís de les entitats de la ciutat amb la difusió de les TIC, valorant especialment l'ús i la formació d'aplicacions que funcionin mitjançant programari lliure i en català.

I com ho ho de fer?

Les entitats poden lliurar la seva sol·licitud de manera presencial ( a l'OAC) o telemàticament (a la Seu electrònica de l'Ajuntament). Trobareu més informació i els enllaços de descàrrega dels models documentals necessaris en aquest enllaç.

Bé, sembla que m'ha quedat clar. He de tenir alguna cosa més en compte?

Sí, bàsicament 2 coses:

  • El període de recepció de sol·licituds finalitza el 27 d'abril.

  • Si la tramitació es porta a terme de manera telemàtica haureu de disposar d'un dispositiu de signatura electrònica, com l'IdCat o el DNI-e.