22/2/11

Prepara't al Telecentre per les proves ACTIC

El Telecenentre Punt TIC Palau Falguera és centre col·laborador ACTIC per la Generalitat de Catalunya.
Podeu aprofitar la autoformació tutoritzada que podeu rebre tots els dilluns i dimarts a la tarde per preparar l’ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació). Recordeu que el certificat ACTIC permet conèixer el nivell de coneixements que es té en l’ús de les TIC. Acredita la competència digital, entesa com la combinació de coneixements i habilitats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que s’utilitzen per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Aquesta competència ha de permetre un bon ús de l’ordinador i altres dispositius, com per exemple, comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.
La formació ACTIC s’adreça a qualsevol persona de més de 16 anys que vulgui demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics.
Per a l’obtenció del certificat ACTIC, el Telecentre Palau Falguera té programats dos dies a la setmana per recolzar i resoldre els dubtes del participant de la prova. Hi ha un de nivell bàsic (nivell 1) i un de nivell mitjà (nivell 2).
Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC.
Horari autoformació tutoritzada proves ACTIC:
  • Dilluns de 14.30h a 17h
  • Dimarts de 18h a 20.30h