El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

8/9/09

Ja coneixes els teus drets?

Qui no s'ha sentit algun cop desprotegit davant les condicions imposades per gran part de les companyies telefòniques i proveïdors d'accés a Internet? La Carta dels Drets de l'Usuari de les Telecomunicacions aprovada el passat 22 de maig ja és vigent i és interessant conèixer quines novetats aporta.

Alguns dels punts més interessants són:
  • garantir que l'usuari està ben informat ampliant els continguts del contracte
  • no permetre canvis unilaterals en les condicions contractuals si aquests no estaven previstos
  • reducció del termini per donar de baixa un client de 15 a 2 dies des de la comunicació de la baixa per part del client
  • prohibició de publicitar velocitats de connexió a Internet que excedeixin les permeses per la tecnologia
  • obligació d'informar al client sobre els factors que poden afectar les velocitats de connexió abans de contractar el servei
  • dret a indemnització en cas d'avaries del servei de més de 6 hores acumulades en la franja horària de 8.00h a 22.00h
  • els usuaris de telefonia de prepagament podran disposar del detall de la facturació, tindran dret a indemnització en cas d'interrupció del servei i disposaran de les condicions generals de servei que hauran d'incloure informació sobre els procediments per conèixer el saldo, el detall del consum i fer recàrregues
  • les companyies hauran de proporcionar alternatives a la domiciliació bancària
Però potser algunes de les millores més esperades són aquelles que fan referència a l'atenció al client. A partir d'ara els operadors telefònics hauran d'acceptar reclamacions per telèfon i donar resposta a l'usuari abans d'un mes, així com també tindran obligació de proporcionar un document acreditatiu de qualsevol reclamació, tràmit, servei i ofertes.

Malgrat les millores alguns usuaris d'Internet ja han començat a reclamar la necessitat d'establir una normativa ferma per obligar a les companyies a disposar de telèfons d'atenció al client gratuïts.