3/5/11

El 70% dels usuaris TIC del Telecentre fan ús habitual del webmail

Des d'un any ençà estem duent a terme una estadística d’us del webmail de tots els participants dels cursos d’iniciació a Internet que impartim al Telecentre Palau Falguera. D’aquesta estadística s’extreu que aproximadament el 70% dels usuaris que assisteixen al curs un cop finalitzat aquest segueixen utilitzant gmail habitualment, això vol dir que obren el correu com a mínim un cop al dia. Per la nostra part aquesta és la nostra fita, que tots els usuaris finalitzada la seva formació siguin autònoms i facin ús d’aquesta eina imprescindible que és l’ordinador. Podríem afirmar que el 30% d’usuaris restant no fan ús de l’ordinador per diferents raons:
  • No disposen d’equip
  • No tenen connexió a Internet
  • No els hi acaba d’agradar
Des de la nostra entitat que és el Telecentre ens sentim molt satisfets per la nostra feina i ens proposem millorar cada dia la nostra tasca formativa que oferim a tots els ciutadans de Sant Feliu.