8/6/09

Promoció per aturats de Telefónica: detalls


Segurament ja haureu sentit parlar del famós descompte per aturats a la factura de Telefónica, oi? Bàsicament es tracta d'un descompte màxim de 20€/mes a la factura de telèfon fixe i altres 20€/mes a la factura del mòbil. Aquestes són les condicions del servei:

  • Si ens volem acollir als descomptes de telefonia fixa i mòbil, hem d'omplir 2 sol·licituds: Aquí us podeu descarregar la sol·licitud pel fixe, i aquí la del mòbil.
  • Un cop omplertes, les hem d'enviar per correu postal a l'apartat 37053 de Barcelona (08080), junt amb una fotocòpia del DNI (o passaport, o tarja de residència.)
  • Enviant les sol·licituds donem permís explícitament a Telefónica per demanar dades sobre la nostra situació laboral a la Tesorería General de la Seguridad Social. Aquestes dades formaran part d'un fitxer automatitzat que ha de complir la LOPD.
  • El descompte consisteix en una reducció del 50% de la base imposable mensual, amb un límit de descompte de 20€ per mes.
  • La vigència d'aquest programa és des del 17 d'abril fins el 31 de desembre de 2009.
  • Compte amb els aturats de llarga duració: Si algú porta a l'atur des d'abans de l'1 d'abril de 2007, no es podrà acollir a aquesta promoció.
  • Per acollir-se al descompte s'ha de ser titular de la línia amb un mínim de 6 mesos d'antiguitat.
  • En cas de ser titular de més d'una línia, s'haurà d'escollir una per aplicar el descompte.
  • El nombre màxim de clients que es podran acollir a aquest descompte és de 250.000.
  • Els clients de telefonia mòbil en modalitat de pre-pagament que vulguin acollir-se a aquest programa s'hauran de passar a contracte.