3/2/11

Comissió Europea

La Comissió Europea en el marc de l'informe «EUKidsOnline» indiquen que un 84 % dels programes informàtics provats permeten als pares bloquejar l'accés a determinats llocs d'Internet, són menys eficaces a l'hora de filtrar els continguts de l'anomenada web 2.0, tals com les xarxes socials. A més, només uns pocs productes del mercat són capaços de filtrar els continguts d'Internet als quals es pot accedir a través dels telèfons mòbils o les consoles de jocs, en un moment en què un de cada quatre de nens europeus accedeix a Internet per aquestes vies.

L'enquesta indica que aproximadament una quarta part dels pares bloqueja o filtra els llocs d'Internet (28 %) i/o segueix la pista dels llocs visitats pels seus nens (24 %).

El 70 % dels pares enquestats ha declarat que parlen amb els seus nens sobre el que aquests fan en Internet. El 58 % dels pares declara que es manté prop dels seus fills quan aquests usen Internet. Gairebé la meitat dels pares també pren la iniciativa d'explicar com comportar-se amb els altres en Internet (56 %) i de parlar de les coses que podrien incomodar als nens (52 %).