31/1/13

El passat dimarts 29 de Gener al Punt Tic Palau Falguera vam realitzar les proves Actic.


Van ser dos els aspirants inscrits a la prova de nivell bàsic d’Actic. I els dos van sortir del centre amb ella.
Aquesta acreditació vol establir un estàndard de competències tecnològiques per a organismes i empreses, i afavorir la seva integració en la dinàmica de la societat de la informació.
Un altre objectiu de l’ACTIC és promoure la formació, la utilització i l’eficàcia en l’ús de les TIC des d’un punt de vista social i econòmic. L’accés i la utilització de les TIC eviten la fractura digital i contribueixen a la cohesió social i vertebració territorial de Catalunya.
El model d'acreditació es compón de tres nivells de certificació:
  • Certificat bàsic: domini elemental en l'ús de les TIC. Usuari bàsic, que es pot considerar inclòs en la societat digital. 
  • Certificat mitjà: domini efectiu en l’ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari que gaudeix d'autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies. 
  • Certificat avançat: domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.
Podeu apropar-vos al Telecentre per demanar més informació, o consultar la web oficial: http://actic.gentcat.cat.