11/5/10

EduCAT 1 x 1

El 51% dels centres que ofereixen Educació Secundària Obligatòria, s'han inscrit per participar en el projecte EduCAT 1x1, al llarg del curs 2009-2010.

Participen el 37% dels alumnes que a Catalunya estan cursant primer o segon d'ESO. Aquesta xifra a superat un 38%, la previsió inicial per a finals d'aquest curs.

Cada un dels 2000 grups-classe que hi participen al projecte comptaren amb un aula digitalitzada, la qual tindrà:
  • Projector i pissarra electrònica connectada a un ordinador
  • Instal·lació elèctrica que permeti la connexió simultània de tots els ordinadors de l’alumnat
  • Dues línies de connexió directa a Internet amb un ample de banda equivalent a 3 Mbps
  • Xarxa wi-fi d’altes prestacions amb control individualitzat, i codis d’ús i contrasenyes per a l’alumnat i el personal docent que participen.
En la digitalització d'aquestes aules esta participant també la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI),del Departament de Governació i Administracions Públiques del Govern de la Generalitat. I el programa Innovació en Metodologies de l’Aprenentatge i l’Ensenyament (IMAE), enfocat específicament als processos educatius i a la divulgació de la ciència, la tecnologia i les humanitats.

Per aquest projecte s'han distribuït un total de 63.836 ordinadors durant el curs 2009-201. 51.602 seran per els alumnes i 10.351 per els centres. Tant per tenir de reserva com perquè els docents els utilitzin per impartir les seves classes.

El Projecte EduCAT 1x1 suposa un canvi no només d’infraestructura i material de text digital, sinó també de model pedagògic.

El departament haurà ofert un total de 13.947 places en cursos i tallers de formació específica per a l'ús del material digital a l'aula. Inclou la formació per als docents, la formació per a aquells professionals que formin part dels nuclis d’impuls del projecte a cada centre, la formació per als coordinadors de tecnologia dels centres i la formació per als inspectors d’educació.