27/5/10

Jornada: "Les TIC aplicades a la Salut, un sector emergent"


  • Dia: dijous, 4 de juny de 2010
  • Horari: de 9 a 18:30 hores
  • Lloc: Saló Avante, saló per a l’autonomia personal i la qualitat de vida (Fira de Barcelona. Recinte Gran Via. Avinguda Joan Carles I - L’Hospitalet de Llobregat)

A nivell europeu, la introducció de serveis d’e-Salut està facilitant l’accés a la Sanitat mitjançant la innovació en tele-medicina i en sistemes personals de salut.

L’e-Salut està trencant barreres donant la possibilitat a hospitals i poders públics de diferents Estats Membres de poder treballar de manera més estreta, afavorint d’aquesta forma el sector en la seva globalitat (sistemes d’informació, terminals, etc.).

Les millors condicions socials i sanitàries existents tenen com a conseqüència un envelliment de la població europea i, per tant, un increment de la despesa sanitària que pot arribar a ser insostenible. La innovació tecnològica ha de canviar radicalment aquesta predicció.

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona organitzen aquesta trobada entre agents del sector TIC - Salut per compartir experiències i trobar oportunitats de negoci en projectes de col·laboració.

Places limitades per aforament