21/5/10

WikiTIC, la granja de wikis


La Xarxa Punt TIC presenta la seva granja de wikis anomenada, WikiTIC. Neix amb l'objectiu de servir de plataforma per al desenvolupament col·laboratiu de coneixement i material formatiu entre professionals. WIkiTIC és un projecte a llarg termini que vol esdevenir una font de referència en l'àmbit de les TIC i la societat de la informació.

L'objectiu és crèixer i millorar els Punt TIC amb les diferents aportacions i millores del material didàctic. La granja de wikis ja té com a punt de partida alguns continguts. Necessita de la participació dels dinamitzadors i dinamitzadores per tal de convertir-se en una font d'informació de referència en l'àmbit de la societat de la informació.

WikiTIC ofereix tres tipus de wikis:

  • Enciclopèdiques: sobre accessibilitat i seguretat amb les TIC.
  • Formatives: sobre la comunicació al món digital, participació i cultura digital.
  • Activitats i jornades: són wikis creades els anys anterior per la Xarxa Punt TIC amb l'objectiu de dinamitzar i dotar de continguts celebracions (com el Dia d'Internet o les Jornades de la Internet Social)

Cal la participació de dinamitzadors i dinamitzadores per al desenvolupament de les wikis que ja existeixen a la Xarxa Punt TIC, però també per a la creació de noves wikis per al treball col·laboratiu entre les persones dinamitzadores de la xarxa única.

Com participar-hi?

Tots els dinamitzadors i dinamitzadores de la Xarxa Punt TIC estan convidats a col·laborar en el creixement i millora de WikiTIC.

La presentació de la granja de wikis de la Xarxa Punt TIC va coincidir amb el Dia d'Internet de 2010. Per assolir aquest objectiu necessita de la implicació i col·laboració de les persones dinamitzadores, que són les úniques que poden fer que aquest projecte es desenvolupi i s'amplii. Animeu-vos a participar-hi!