12/4/11

A Internet, controles?

L'Autoritat Catalana de Protecció de dades (APDCAT) ha posat en marxa una campanya per conscienciar infants, joves i les seves famílies de la responsabilitat de cadascú a l'hora de protegir-se a la xarxa.
L'objectiu de A Internet, controles? és aconseguir que els i les menors siguin curosos amb la seva identitat i la protecció de les seves dades personals en un moment en què tenen un accés molt obert a les noves tecnologies, tant a casa com a l’escola.
La campanya també persegueix que els menors sàpiguen com actuar davant possibles situacions de risc i que puguin explotar amb seguretat totes les potencialitats que els ofereix la xarxa.
A Internet, controles? inclou diferents elements:
Guia de menors a Internet
Manual de bons usos digitals
Fitxes tècniques divulgatives
• L'espot (amb dues versions, una d’elles curta), en suport audiovisual