4/4/11

Utilitzes l’ordinador habitualment, però no tens cap títol que t’acrediti el teu nivell?

Doncs les proves d’Actic es la teva resposta.
Aquest certificat és l’acreditatiu de les competències digitals. És a dir, la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència; i que permetrà demostrar aquest nivell davant qualsevol empresa o administració pública.

Actualment n’hi ha dos tipus de nivell:

Nivell bàsic: Domini elemental en l'ús de les TIC. Usuari bàsic d'aquestes tecnologies, que és pot considerar inclòs en la societat digital.

Nivell Mitjà: Domini efectiu en l'ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari que gaudeix d'autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.

Pròximament el nivell avançat estarà operatiu


Informat en el Punt Tic Palau Falguera en el telèfon 93.666.61.80, o dintre de l’horari d’atenció els dilluns de 14:30 a 17:00 o els dimarts de 18:00 a 20:30