27/4/11

La importància dels ciutadants i les administracions electròniques

La relació dels ciutadans amb les administracions electròniques ha experimentat en el darrer any un augment significatiu.
El 23,8% de la població espanyola més gran de 15 anys d'edat ha pres contacte amb l'Administració Pública a través d'Internet alguna vegada (sigui General, Autonòmica i/o Local). El 45% dels internautes que contacten amb l'Administració Pública a través d'Internet ho fan per pagar impostos.
Més de 9,3 milions de persones s'han posat en contacte amb les administracions electròniques per realitzar una consulta, descarregar un formulari i/o completar algun tràmit amb plena interactivitat (segons dades de de l'ONTSI: Observatori de Noves Tecnologies i Societat de la Informació).
Entre les consultes per Internet que han experimentat increment anual han estat els de serveis sanitaris i els de documents personals. Els segueixen les consultes d'informació sobre impostos i registre de cotxes. Pel contrari, perden pes les consultes sobre seguretat social i sobre canvi de domicili.
Creix també la descàrrega de formularis en beques, ajuts i subvencions, en matriculació universitària, en biblioteques públiques i, lleugerament, en permís de construcció i edificació.
Els canvis més profunds durant el passat any és el relacionat amb el pagament d'impostos, que ha augmentat fins al 45% d'usuaris més, i es redueix en la petició de documents, certificats o similars.
  • La despesa en Internet registra un creixement interanual del 10% en les llars espanyoles i arriba als 643 milions d'euros.
  • Més de 27 milions de ciutadans espanyols de 10 i més anys han utilitzat Internet en alguna ocasió.
  • El 55,9% de les llars estan connectada a Internet, arribant a la xifra dels 9 milions i mig.
  • La despesa de les llars espanyoles en serveis TIC se situa en 3.463 milions d'euros en el tercer trimestre de 2010. Internet suposa el 18,6% de la despesa total TIC.
  • Nou de cada deu llars disposen d'algun telèfon mòbil, xifra que suposa un total de 15,3 milions de llars.