20/7/06

Què "teletreballadors" !?!

Juliol a la tarda però sense mandrejar...

Quina bona mostra de pencaires.

Gent amb ganes de fer i aprofitant els recursos disponibles.

Alguns van teletreballar. D'altres van fer activitats i "cosetes" amb la WiFi.

Sant Feliu s'animava!