10/6/08

Ús intensiu de les TIC a l'escola d'adults Mestre Esteve

El CFPA Mestre Esteve, amb el seu projecte d’ordinadors a l’aula, s’hi inscriu en un projecte global d’impuls de l’ús de les noves tecnologies en el funcionament de l’escola.


El centre compta amb 64 ordinadors connectats en xarxa. Hi ha un aula d’informàtica amb 18 ordinadors i un aula d’autoformació amb quatre ordinadors, més l’ordinador del professorat i la bibliotecària. A més compte amb 5 ordinadors per a la gestió i la utilització per part del professorat.

Però l'equip del Centre de Formació de Persones Adultes, va pensar que amb això no hi havia prou i que calia tenir també racons d’informàtica a les aules. És així que tenen entre 5 i 8 ordinadors per aula (en total 36, connectats amb un servidor Linux, que en millora el rendiment.

Aquests ordinadors serveixen per l'atenció individualitzada a l'alumnat, doncs una de les característiques n'és la diversitat de nivells, interessos i expectatives.


Els ordinadors amb Linux permeten, apart de la utilització dels programes que hi són instal·lats, poder tenir una connexió ràpida a Internet a través del servidor Linux per treure profit del recursos al web.


A més a més el CFPA ens informa de les activitats a la seva pàgina web http://www.xtec.net/centres/a8055439/

També ha aconseguit la creació de l'espai virtual del centre amb l'Aula virtual http://phobos.xtec.net/a8055439/moodle/


L'espai social http://phobos.xtec.net/a8055439/intranet/

El bloc de la biblioteca http://mestreestevebiblio.blogspot.com/