El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

27/10/10

El Telecentre Palau Falguera estrena placa ACTIC

El Telecentre Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat és un dels centres col•laboradors de la Generalitat per a l’avaluació de la nova acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicación, anomenat (ACTIC). El nostre Centre permet que tota la ciutadania de Sant Feliu i voltants puguin avaluar-se per obtenir aquesta nova acreditació oficial. És el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Amb la creació d’aquesta acreditació es vol establir un estàndard de competències tecnològiques per a organismes i empreses, i afavorir la seva integració en la dinàmica de la societat de la informació.

Un altre objectiu de l’ACTIC és promoure la formació, la utilització i l’eficàcia en l’ús de les TIC des d’un punt de vista social i econòmic. L’accés i la utilització de les TIC eviten la fractura digital i contribueixen a la cohesió social i vertebració territorial de Catalunya.
El model d'acreditació es compon de tres nivells de certificació:
  • Certificat bàsic: domini elemental en l'ús de les TIC. Usuari bàsic, que es pot considerar inclòs en la societat digital.
  • Certificat mitjà: domini efectiu en l'us de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari que gaudeix d'autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.
  • Certificat avançat: domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.
Podeu apropar-vos al Telecentre per demanar més informació, o consultar la web oficial: http://actic.gentcat.cat.
Continguts i competències que s'acreditaran segons nivells.

Els interessats es poden inscriure en línia al portal ACTIC (http://actic.gencat.cat), donar-se d’alta del sistema i sol•licitar lloc per realitzar la prova, que es farà, a través del portal, in situ en el nostre centre.
EL PuntTIC Palau Falguera dóna suport formatiu els Dilluns de 14:30 a 17h i els dimarts de 18h a 20:30h. Per a més informació passeu pel Telecentre o truqueu al 936666180.