11/8/11

La nova bretxa digital

Si fa anys lluitàvem per reduir la bretxa digital a Espanya davant de la situació existent d'inclusió de les TIC en altres països d'Europa, ara tenim davant nostre un nou repte: afrontar que s'està creat una segona bretxa digital entre estrats socioeconòmics en el nostre país .

L'augment de l'ús de xarxes socials i dispositius mòbils amb tecnologia 3G ha provocat l'auge d'Internet com a eina per relacionar-se. Sembla estendre la percepció que tothom té accés a la Xarxa i està connectat a aquesta realitat virtual quotidiana que sembla transcórrer de forma paral.lela als esdeveniments, globalitzant seu abast.

Mentre les diferències en l'ús d'Internet per edat i sexe tendeixen a desaparèixer, en canvi, la que existeix entre ocupats i aturats s'està accentuant. Els donaré unes dades: en una de les nostres comunitats autònomes el 76% dels que tenen feina accedeixen habitualment a la Xarxa i, no obstant això, aquesta ràtio amb prou feines arriba al 27% entre els que busquen feina.

A més, l'ús d'Internet creix més ràpid entre els ocupats que entre els aturats (5,9% enfront del 3,5%).

Aquestes diferències estan creant una segona bretxa digital al nostre país, accentuada per una situació de crisi econòmica que porta més desocupació. A la vegada, la crisi està alentint l'adopció de les TIC entre els autònoms i les microempreses, segons es desprèn de l'últim informe "El Treballador Autònom i la Societat de la Informació 2010" de Fundetec.

Aquestes dues qüestions haurien d'estar creant una sèrie d'alertes dins de les polítiques de les diferents administracions públiques (tant autonòmiques com de la Administració central).

Les institucions-públiques i privades-no podem deixar que caiguin en "sac trencat" totes les inversions i accions de foment de l'ús de les TIC, tant en ciutadans com a empreses, que s'han vingut donant des de fa més de 5 anys, i s'haurien de prendre mesures clares, serioses i econòmicament suportades davant d'aquest nou panorama.

L'aposta per una plena Societat del Coneixement inclusiva per a tots hauria de ser una prioritat enmig de la crisi. Potser sigui un punt d'inflexió per ampliar els objectius del Plan Avanza en vigor, per accentuar i adequar-lo a la nova realitat social que s'està constituint.

I han de ser mesures tant a curt, com a mitjà i llarg termini. No deixem que s'obrin més bretxes, potser, després, no podem tancar-les.

L'aparició de desequilibris socials lligats a l'ús de les tecnologies podria suposar un gran problema. Això no pot deixar-nos indiferents als qui pretenem construir, ja no només una Societat del Coneixement inclusiva, sinó un món menys desigual. La bretxa digital no fa més que accentuar les desigualtats.

Font: Fundetec. Alfonso Arabaiza