19/2/13

Avui entren en vigor els continguts revisats i actualitzats de l'ACTIC

Les proves de l’ACTIC que es facin a partir d’avui, 19 de febrer de 2013, tindran com a referència els continguts competencials revisats i actualitzats que es van publicar fa dos mesos en l’annex de l’Ordre EMO/417/2012. Els nous certificats que s’obtinguin incorporaran la referència als continguts aprovats per aquesta norma, a diferència dels anteriors, que es refereixen als continguts aprovats pel Decret 89/2009.

Recordem que la revisió ha consistit en una reestructuració parcial dels indicadors i una millora del text, sense que comporti introduir nous conceptes. Pel que fa a l’actualització, aquesta consisteix en canvis de poca envergadura en les competències C1, C2 i C3; per tant, en queda exclòs el nivell 3. En conseqüència, els certificats avançats no s’actualitzaran.

També aprofitem per recordar-vos els certificats bàsics o mitjans obtinguts a partir de proves fetes segons els continguts anteriors no perden validesa administrativa, i que la conveniència de tenir un certificat actualitzat depèn de la valoració que en faci el titular o la persona que el requereix en un procés laboral o formatiu.

Finalment, volem recordar també que la informació exhaustiva sobre els continguts —antics i nous— i els canvis que s’hi han efectuat es pot trobar en l’apartat “Documentació de referència” del portal ACTIC.