El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

20/2/13

Intel·ligència Emocional per a Emprenedors

Com a emprenedora seleccionada en el centre de Sant Feliu del concurs Yuzz i impulsora del projecte e-mocional, destaco com a essencial l'actitud constructiva davant les circumstàncies per a realitzar qualsevol projecte de vida . E-mocional parteix de la il·lusió i la passió d'acostar la Intel·ligència Emocional als centres educatius, empreses i organitzacions, aportant noves tècniques i metodologies per a potenciar el talent personal.

Aquest projecte es complementa amb una  plataforma en línia d'aprenentatge sobre la Intel·ligència Emocional orientada a organitzacions empresarials i educatives, amb entorns de formació presencials, b-learning (combinant les sessions presencials amb un professional in-situ amb formació via Internet) i e-learning.

Definim emprenedor com  aquell que posseeix la capacitat de veure els problemes com a reptes i oportunitats i guiar-se per la intuïció i la confiança en ell mateix, amb l’objectiu de transformar els somnis en accions concretes, acompanyant-les d’una excel·lent dosi d’energia, força i visió de futur.

La majoria dels conceptes esmentat provenen de la Intel·ligència Emocional entesa com a la capacitat de reconèixer, regular i comprendre les nostres emocions i les dels altres, de manera que ens ajudin a guiar la conducta i els  pensaments per tal d’aconseguir els resultats desitjats.El Coeficient Emocional (CE) és un bon predictor de l'èxit professional.

D'acord amb Goleman, les persones amb un alt Coeficient Emocional, és a dir, les persones que governen adequadament les seves emocions i que  saben interpretar i relacionar-se efectivament amb les emocions dels altres, gaudeixen d'una situació avantatjosa en tots els dominis de la vida.

De fet, una investigació realitzada per The Consortium for research on Emotional Intelligence in Organizations a nivell mundial, afirma que :“el coeficient  d’èxit de qualsevol  individu es deu un 23% a les nostres aptituds intel·lectuals i un 77% a les nostres habilitats emocionals

D’aquesta manera, per un emprenedor és fonamental que les seves emocions esdevinguin un trampolí, que potenciï les seves capacitats i faciliti la consecució dels objectius, i no un fre que porti a la indecisió, a la inseguretat i sovint a la paràlisi.

Investigacions actuals en el camp, afirmen que el 80% de la efectivitat en el lideratge involucra algun element relacionat amb la Intel·ligència Emocional.  Així, estudis  realitzats a més de 500 organitzacions a nivell mundial, indiquen que les persones amb un major grau d’habilitats interpersonals i confiança en elles mateixes aconsegueixen posicionar-se en llocs directius més influents i prestigiosos.

Treballar la Intel·ligència emocional implica desenvolupar competències en relació a un mateix i amb els altres. Així, per a  tot emprenedor és imprescindible:

  • Reconèixer i gestionar el seu estat emocional per a reaccionar de la manera més adequada a les circumstàncies.
  • Desenvolupar una correcta capacitat d’automotivació  i de creació de nous objectius.
  • Interioritzar unes excel·lents habilitats socials que li permetin establir una xarxa positiva de contactes i suports.
  • Mantenir una autoestima positiva i una sòlida base de confiança per tal de superar els considerables reptes que se li presentin.

Davant d’això, l’emprenedor compta amb eines i tècniques efectives de la mà de la Intel·ligència Emocional, la Programació Neuro-lingüística i el Coaching que l’ajudaran a maximitzar el potencial  i a desenvolupar les competències emocionals  necessàries per tal d’aconseguir el nivell necessari de resiliència per a culminar amb èxit el seu projecte empresarial.

Laia Casas.
Formadora en Intel·ligència Emocional, Programació Neuro-Lingüística i Coaching.