27/7/10

Fer més accessible una pàgina web

A Internet també podem trobar barreres arquitectòniques, que impedeixen als discapacitats tenir capacitat per navegar sense cap problema.
Aquest inconvenient no només el tenen les persones cegues, sinó que els discapacitats motors i amb problema de visió sense arribar a la ceguera, també troben molts impediments.

Poder inserir a qualsevol pagina web un mínim d'elements que facilitin la entrada de la majoria d'usuaris esta a la bast de qualsevol dissenyador de pàgines web. Aquestes són algunes recomanacions de la Iniciativa per a l'Accessibilitat en la Web
  • Imatges: Sempre utilitzar un text alternatiu, per descriure els gràfics, les fotografies i els dibuixos. Mentre més extens i precís sigui la descripció, més senzill resultara per comprendre el significat de la pagina sense elements gràfics.
  • Enllaços: Els textos que serveixen de enllaç a unes altres pagines han de tenir sentit per si mateixos. Per tal de millorar la accessibilitat, en comptes d'utilitzar expressions com “Fes clic aquí” utilitzarem “Ampliar noticia”
  • Taules: Només utilitzar-les si són comprensibles al llegir-les fila per fila.
  • Marcs (Frames): Els marcs permeten unir diverses pàgines web en una sola, per oferir vistosos efectes. En canvi, alguns no poden diferenciar en quina de les pàgines està la informació principal. Si desitja utilitzar marcs, ofereixi una versió alternativa que no els requereixi.
  • Validar la pagina: Hi ha programes específics que li indicaran el grau d'accessibilitat del seu web. Podrà aconseguir-los a www.w3.org/TR/WCAG/