30/5/11

Els usuaris de Pins d'Or fidels als serveis del PuntTIC

El Telecentre Palau Falguera vol impulsar cada dia més l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, mitjançant activitats i formació en noves tecnologies per la ciutadania .
El Punt Tic té consolidada la relació amb els usuaris del Centre de dia Pins d'Or. A més de col·laborar periòdicament fent accions formatives especials, en l’actualitat estem impartint un curs d'edició de vídeo, consolida amb la resta d'usuaris del centre la utilització dels serveis del Telecentre.
La nostra aportació des del Telecentre és recolzar a qualsevol ciutadà de Sant Feliu en noves tecnologies i donar la formació necessària perquè siguin autònoms en l’ús de l’ordinador. Tant és això que darrerament són molts usuaris del Centre de dia que cada cop més utilitzen els nostres serveis i es troben còmodes en les nostres instal·lacions.
El Punt Tic té l'objectiu d'acostar a tota la població de Sant Feliu les Noves Tecnologies en els àmbits de la formació, l'oci i el treball.
Aquí podrem resoldre els dubtes informàtics, utilitzar els equips per connectar-nos a Internet, realitzar tràmits i participar als tallers formatius que es realitzen.
Tots els nostres serveis són gratuïts.
Telecentre Palau Falguera: 936666180