El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

17/3/07

Interactuar telemàticament amb l'Ajuntament

.

Sant Feliu de Llobregat pretén impulsar i potenciar l’administració electrònica.
.
Això facilitarà les relacions dels ciutadans, de les entitats i de les empreses amb l'Ajuntament, en definitiva, propiciarà un millor exercici dels seus drets i deures.
.
El dimarts 20 de març es posarà en marxa el Registre d'entrada telemàtic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.


.
Això permetrà la recepció de sol·licituds, escrits o comunicacions que es remetin per via telemàtica, emprant la signatura electrònica.
.
El registre telemàtic permetrà l’entrada de documents electrònics tots els dies de l’any durant les 24 hores.
.
Els tràmits que inicialment es podran realitzar a partir del proper dimarts 20 són:
  1. Tràmits relacionats amb el padró d'habitants.
  2. Recollida de mobles.
  3. Queixes i suggeriments.
  4. Permís per a la col·locació de sacs de runa a a via pública.
  5. Permís per a la col·locació de contenidor a la via pública.
  6. Altes, baixes, modificacions de dades i canvi de propietari del cens municipal d'animals.
  7. Comunicació prèvia d'obres.
.
Per realitzar la presentació telemàtica d'aquests procediments administratius especificats caldrà fer servir la signatura electrònica.
.
.
Seran vàlids i reconeguts els identificadors digitals idCAT, emès per la CATCert (Agència Catalana de Certificació) com la certificació digital de la FNMT-RCM, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
.
Aquests identificadors digitals o certificats electrònics de signatura asseguren l'integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint l'identitat dels ciutadanes i ciutadanes. Permeten al ciutadà dur a terme tràmits telemàtics amb l'Administració Pública de manera segura, garantint la integritat de la informació.
.

.
Des de ja fa més d'un any l'Ajuntament ofereix a nivell ciutadà la possibilitat de disposar d'identificadors digitals (idCAT) emesos per l'Agència Catalana de Certificació, que asseguren la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques que el ciutadà efectuarà amb l'Ajuntament a través del portal municipal www.santfeliu.cat
.
Durant aquest temps l'Ajuntament ha realitzat aquestes emissions de certificats digitals per als ciutadans i ciutadanes (idCAT) i ha actuat com a entitat de registre col·laboradora de l'Agència Catalana de Certificació-CATCert.
.
.
L'idCAT es basa en un certificat digital reconegut, que es pot aconseguir també a través del web http://www.idcat.net/ i que s'emmagatzema a l'ordinador del ciutadà. L'idCat és un certificat digital en software. Amb aquest es poden realitzar tràmits amb els ajuntaments i administracions públiques en general, com per exemple instàncies, garantint la mateixa validesa jurídica que en el tràmit presencial o en paper.
.
El servei d'emissió de certificats que efectua l'Ajuntament és fruit d'un projecte de descentralització que està portant a terme l'Agència Catalana de Certificació-CATCert, com a entitat prestadora de serveis de seguretat en les transaccions telemàtiques de les administracions catalanes, per tal que els ciutadans/es tinguin més a prop de casa seva l'obtenció de certificats.
.
.

El Ple de l'Ajuntament va aprovar el 27 de febrer passat la implantació del registre d'entrada telemàtic, de conformitat a l'article 26 de l'Ordenança per a l'impuls de l'Administració electrònica i la regulació de l'ús de mitjans electrònics en l'Administració municipal, aprovada per l'Ajuntament al Ple del 20 de desembre de 2005.
.
A "Sant Feliu On Line" sempre hem cregut que per tal que l'Administració electrònica sigui una realitat s'ha de desenvolupar la societat de la informació i el coneixement així com democratitzar la societat digital mitjançant l'extensió de l'accessibilitat i l'alfabetització digital.
.
Nous temps sí però sempre amb igualtat d'oportunitats. L'excletxa digital és un obstacle de l'administració electrònica, s'ha de garantir l'accés de tothom i per això són tant importants les accions d'alfabetització digital.
.
Moltes xarxes de telecentres (Euskadi, Astúries, etc.) ja són peces claus de l'administració electrònica ja que els obstacles principals acostumen a ser la connectivitat però també la por a la utilització dels mitjans electrònics.
.
.
.
.

1 comentari:

Anònim ha dit...

esto puede ser el principio de algo genial!

para aquellas personas que como yo utilizamos diariamente internet, estamos muy habituados a realizar gestiones de forma telemática, esto puede ser un gran paso para facilitar los innumerables trámites que requieren las administraciones a la ciudadanía.

esperemos que el ayuntamiento de sant feliu continue desarrollando este ámbito ampliando el número de acciones que se pueden realizar mediante este método.