17/3/07

Interactuar telemàticament amb l'Ajuntament

.

Sant Feliu de Llobregat pretén impulsar i potenciar l’administració electrònica.
.
Això facilitarà les relacions dels ciutadans, de les entitats i de les empreses amb l'Ajuntament, en definitiva, propiciarà un millor exercici dels seus drets i deures.
.
El dimarts 20 de març es posarà en marxa el Registre d'entrada telemàtic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.


.
Això permetrà la recepció de sol·licituds, escrits o comunicacions que es remetin per via telemàtica, emprant la signatura electrònica.
.
El registre telemàtic permetrà l’entrada de documents electrònics tots els dies de l’any durant les 24 hores.
.
Els tràmits que inicialment es podran realitzar a partir del proper dimarts 20 són:
  1. Tràmits relacionats amb el padró d'habitants.
  2. Recollida de mobles.
  3. Queixes i suggeriments.
  4. Permís per a la col·locació de sacs de runa a a via pública.
  5. Permís per a la col·locació de contenidor a la via pública.
  6. Altes, baixes, modificacions de dades i canvi de propietari del cens municipal d'animals.
  7. Comunicació prèvia d'obres.
.
Per realitzar la presentació telemàtica d'aquests procediments administratius especificats caldrà fer servir la signatura electrònica.
.
.
Seran vàlids i reconeguts els identificadors digitals idCAT, emès per la CATCert (Agència Catalana de Certificació) com la certificació digital de la FNMT-RCM, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
.
Aquests identificadors digitals o certificats electrònics de signatura asseguren l'integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint l'identitat dels ciutadanes i ciutadanes. Permeten al ciutadà dur a terme tràmits telemàtics amb l'Administració Pública de manera segura, garantint la integritat de la informació.
.

.
Des de ja fa més d'un any l'Ajuntament ofereix a nivell ciutadà la possibilitat de disposar d'identificadors digitals (idCAT) emesos per l'Agència Catalana de Certificació, que asseguren la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques que el ciutadà efectuarà amb l'Ajuntament a través del portal municipal www.santfeliu.cat
.
Durant aquest temps l'Ajuntament ha realitzat aquestes emissions de certificats digitals per als ciutadans i ciutadanes (idCAT) i ha actuat com a entitat de registre col·laboradora de l'Agència Catalana de Certificació-CATCert.
.
.
L'idCAT es basa en un certificat digital reconegut, que es pot aconseguir també a través del web http://www.idcat.net/ i que s'emmagatzema a l'ordinador del ciutadà. L'idCat és un certificat digital en software. Amb aquest es poden realitzar tràmits amb els ajuntaments i administracions públiques en general, com per exemple instàncies, garantint la mateixa validesa jurídica que en el tràmit presencial o en paper.
.
El servei d'emissió de certificats que efectua l'Ajuntament és fruit d'un projecte de descentralització que està portant a terme l'Agència Catalana de Certificació-CATCert, com a entitat prestadora de serveis de seguretat en les transaccions telemàtiques de les administracions catalanes, per tal que els ciutadans/es tinguin més a prop de casa seva l'obtenció de certificats.
.
.

El Ple de l'Ajuntament va aprovar el 27 de febrer passat la implantació del registre d'entrada telemàtic, de conformitat a l'article 26 de l'Ordenança per a l'impuls de l'Administració electrònica i la regulació de l'ús de mitjans electrònics en l'Administració municipal, aprovada per l'Ajuntament al Ple del 20 de desembre de 2005.
.
A "Sant Feliu On Line" sempre hem cregut que per tal que l'Administració electrònica sigui una realitat s'ha de desenvolupar la societat de la informació i el coneixement així com democratitzar la societat digital mitjançant l'extensió de l'accessibilitat i l'alfabetització digital.
.
Nous temps sí però sempre amb igualtat d'oportunitats. L'excletxa digital és un obstacle de l'administració electrònica, s'ha de garantir l'accés de tothom i per això són tant importants les accions d'alfabetització digital.
.
Moltes xarxes de telecentres (Euskadi, Astúries, etc.) ja són peces claus de l'administració electrònica ja que els obstacles principals acostumen a ser la connectivitat però també la por a la utilització dels mitjans electrònics.
.
.
.
.

1 comentari:

Anònim ha dit...

esto puede ser el principio de algo genial!

para aquellas personas que como yo utilizamos diariamente internet, estamos muy habituados a realizar gestiones de forma telemática, esto puede ser un gran paso para facilitar los innumerables trámites que requieren las administraciones a la ciudadanía.

esperemos que el ayuntamiento de sant feliu continue desarrollando este ámbito ampliando el número de acciones que se pueden realizar mediante este método.