13/12/10

El PuntTIC Palau Falguera posa en marxa el DNI Electrònic

Des d’avui estem instal.lant als ordinadors del PuntTIC els lectors de DNI Electrònic que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat posa a l’abast dels usuaris del centre afavorint així el seu ús.
El nou DNI està demostrant ser una oportunitat per accelerar la implantació de la Societat de la Informació, i així situar-nos entre el país més avançats del món en la utilització de les TIC.
En l’actualitat, amb l’arribada de la Societat de la Informació i l’ús generalitzat d’Internet es fa necessari disposar d’un instrument eficaç i segur que trasl•ladi al món digital les mateixes operacions que fem en el món físic.
És per aquest motiu que va nèixer el DNI electrònic, com a document d’identificació personal que acredita físicament i electrònicament la identitat de cada persona.
El DNI electrònic incorpora un xip capaç d’emmagatzemar informació de forma segura, i la processa internament. El xip inclou, a més de les dades que surten impressos en la tarja del DNI, l’emprenta dactilar digitalitzada i dos certificats electrònics: el certificat d’autenticació, que garantitza la identitat del titular i el certificat de firma, que permet al titular firmar documents electrònicament.
Gràcies al DNI, els ciutadans poden realitzar múltiples gestions a través d’internet, tant amb les administracions públiques com amb altres empreses i ciutadans, d’una forma segura, còmode i àgil.
  • Acreditar electrònicament i de forma indubtable la identitat de la persona
  • Signar digitalment documents electrònics, atorgant-los una validesa jurídica equivalent a la qual els proporciona la signatura manuscrita
  • Realitzar compres signades a través d'Internet
  • Fer tràmits complets amb les Administracions Públiques a qualsevol hora i sense haver de desplaçar-se ni fer cues
  • Realitzar transaccions segures amb entitats bancàries
  • Utilitzar de forma segura el nostre ordinador personal
  • Participar en un conversa per Internet amb la certesa que el nostre interlocutor és qui diu ser
+ Informació:
www.dnielectronico.es
www.dnielectronico.es
Des del Punt TIC ens posem en marxa amb moltes actuacions amb l’intenció de fomentar l’ús del DNI electrònic.