El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

13/12/10

El PuntTIC Palau Falguera posa en marxa el DNI Electrònic

Des d’avui estem instal.lant als ordinadors del PuntTIC els lectors de DNI Electrònic que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat posa a l’abast dels usuaris del centre afavorint així el seu ús.
El nou DNI està demostrant ser una oportunitat per accelerar la implantació de la Societat de la Informació, i així situar-nos entre el país més avançats del món en la utilització de les TIC.
En l’actualitat, amb l’arribada de la Societat de la Informació i l’ús generalitzat d’Internet es fa necessari disposar d’un instrument eficaç i segur que trasl•ladi al món digital les mateixes operacions que fem en el món físic.
És per aquest motiu que va nèixer el DNI electrònic, com a document d’identificació personal que acredita físicament i electrònicament la identitat de cada persona.
El DNI electrònic incorpora un xip capaç d’emmagatzemar informació de forma segura, i la processa internament. El xip inclou, a més de les dades que surten impressos en la tarja del DNI, l’emprenta dactilar digitalitzada i dos certificats electrònics: el certificat d’autenticació, que garantitza la identitat del titular i el certificat de firma, que permet al titular firmar documents electrònicament.
Gràcies al DNI, els ciutadans poden realitzar múltiples gestions a través d’internet, tant amb les administracions públiques com amb altres empreses i ciutadans, d’una forma segura, còmode i àgil.
  • Acreditar electrònicament i de forma indubtable la identitat de la persona
  • Signar digitalment documents electrònics, atorgant-los una validesa jurídica equivalent a la qual els proporciona la signatura manuscrita
  • Realitzar compres signades a través d'Internet
  • Fer tràmits complets amb les Administracions Públiques a qualsevol hora i sense haver de desplaçar-se ni fer cues
  • Realitzar transaccions segures amb entitats bancàries
  • Utilitzar de forma segura el nostre ordinador personal
  • Participar en un conversa per Internet amb la certesa que el nostre interlocutor és qui diu ser
+ Informació:
www.dnielectronico.es
www.dnielectronico.es
Des del Punt TIC ens posem en marxa amb moltes actuacions amb l’intenció de fomentar l’ús del DNI electrònic.