19/3/13

Dilluns 18 i dimarts 19 de Març, al Punt Tic Palau Falguera hem realitzat les proves d’acreditació Actic


Les tres usuàries que es van presentar dilluns van venir de Martorell. En el seu municipi no és realitza l’acreditació Actic i de les opcions més properes que l’oficina gestora  li facilitava s’han decidit per el nostre municipi, Sant Feliu. Totes tres han decidit molt bé el lloc, ja que s'han anat amb el certificat. Felicitats!

Cal destacar que des de el passat mes de Setembre del 2012 fins l’actualitat, un total de 31 persones han realitzat les proves d’acreditació Actic al nostre centre, 27 per nivell bàsic i 4 per nivell mitjà.

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència, i permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics.
Les persones que superin satisfactòriament la prova tindràn un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

L’acreditació ACTIC es compon de 3 nivells de certificació:

  • Nivell 1 – Certificat bàsic: domini elemental en l'ús de les TIC. Usuari bàsic, que es pot considerar inclòs en la societat digital.  
  • Nivell 2 – Certificat mitjà: domini efectiu en l’ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari que gaudeix d'autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.  
  • Nivell 3 – Certificat avançat: domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.

Podeu apropar-vos al Telecentre per demanar més informació, o consultar la web oficial: http://actic.gentcat.cat.