25/3/13

Habilitats comunicatives i difusió de projecte

Fa uns dies, al Yuzz Sant Feliu, la Sílvia Guillén i la Eva Murgui de Ràdio Sant Feliu ens van visitar per fer-nos el taller d'habilitats comunicatives i difusió de projecte. Durant la sessió ens van fer recomanacions a l'hora de parlar amb un inversor, orientar cap a quines vies hem d'emprar per tenir repercussió mediàtica i tot això amb exemples i situacions reals.


El taller el va encetar l'Eva parlant-nos de com presentar una idea de projecte, no només de l'estructura (què és i a qui va dirigit) ni la manera de presentar-la si no també dels elements que no podem controlar tant: el públic i les seves característiques que les hem de tenir sempre presents

 • A quantes persones hem convidat, qui assistirà, edat...
 • Coneixements: que no ens enxampin desprevinguts.
 • Llenguatge: comprensible pel públic i jugar amb l'entonació per captar l'atenció del que és més important.
 • I la previsió: Arribar amb temps suficient per provar els equips, que les presentacions siguin llegibles i proporcionals als minuts que dura la l'exposició.
També ens va recomanar que per validar el nostre mètode fem servir a familiars i amics, intentar convèncer-los de la nostra idea empresarial. La forma més acceptada normalment és plantejant un problema i sobre aquest oferir la nostra solució que és el nostre producte/servei. Ells actuaran com a Idea killers que són aquells que tomben les idees quan no els hi fan el pes, d'aquesta manera ens estalviarem presentar-nos de la manera equivocada a un inversor.La Silvia, a continuació, va demanar un parell de voluntaris per mostrar-nos com cal que ens presentem a un inversor que, si fa no fa, guarda molta relació amb el que fem (ho hauriem de fer) per lligar: els 7 punts claus per ser escollits.

 • Si coincidim en un acte social sense haver contactat prèviament amb un inversor, a part de causar-li una bona impressió i aconseguir fer que se'n recordi de nosaltres: tenir una tarja de visita a mà és essencial. Això sí, no li hem de prendre molt de temps.
 • En cas que sí que haguem contactat prèviament (enviant-li el nostre pla de negoci) seguirem amb la idea de no prendre-li masa temps (1) exposant breument els problemes que hem detectat (2), la nostra solució o producte/servei (3), equip de treball i perquè son necessaris (4), explicar què busquem (5) i què oferim (6) i per descomptat intentar fixar una nova entrevista on ens dediqui més temps (7).
A continuació totes dues ens va parlar i posar exemples de la comunicació verbal, la no verbal i de la forma d'emprar-les per captar l'atenció del receptor del missatge:

 • Començar una conversa amb preguntes de resposta senzilla i afirmativa faciliten la comunicació.
 • Expressar-se amb els gestos de l'altre persona fomenta l'empatia.
 • Fer servir el vocabulari de l'altra persona.
 • Incloure'ns (emissor i receptor) dins el context que ens envolta ajuda a establir una relació cordial.

Al següent bloc del taller l'Eva ens va parlar de la premsa. Aquesta és considerada el 4rt poder i això ho podem emprar en benefici propi ja que els periodistes estan sempre pendents de noves històries. No obstant hem ser previsors, aprofitar l'actualitat per donar importància a la nostra proposta i sobretot ser conseqüents: els periodistes reben un volum molt alt de notes de premsa i noticies, si enviem una nota de premsa i el resultat és positiu hem de ser localitzables, col·laborar amb els periodistes i no fer-los perdre el temps. De manera contraria el resultat serà molt negatiu pels nostres propòsits.

I com ens posem en contacte? Podem fer-ho per telèfon, correu electrònic o per mitjà d'una nota de premsa. Una tasca recomanable és fer un recull, una petita base de dades on anotar els noms dels periodistes o responsables de seccions relacionades amb el nostre àmbit i no contactar sense discriminar i romandre atents ja que la resposta pot trigar.

Per telèfon:

 • fer servir un telèfon on estiguem localitzables,
 • fer-nos un esquema del que volem comentar per no entretenir-los massa.
Si escollim el correu:

 • ben estructurat, amb tota la informació pertinent,
 • el personalitzarem amb totes les dades de contacte a la part de la signatura.
Si triem la la nota de premsa hem hem de saber que té una estructura molt concreta:

 • Titular: el missatge clar i concís.
 • Estructura de piràmide inversa: Comencem parlant del més important i acabem amb el més irrellevant. N'ha d'incloure el contingut necessari i prou en quatre o cinc paràgrafs de frases curtes.
 • Al primer paràgraf: resum de la nota
 • Dades de contacte: les més completes possibles i ja posats de dos persones de l'equip per assegurar la comunicació.

Un cop enviada la nota és hora de saber el seu abast: existeixen eines per rastrejar les noticies a la Xarxa que ens ajudaran a fer la feina ja que al nostre entorn no en disposarem de tots els mitjans de comunicació. D'això se'n diu clipping i alguns recursos molt efectius són:

Per finalitzar ens van exposar un cas d'èxit local on,el de la Laura Medina, en el què per mitjà d'una nota de premsa s'ha aconseguit una difusió mediàtica a nivell Nacional.