5/3/13

Roc Fagès a YUZZ Sant Feliu


Hola! Sóc Jaime Labrador, participant al centre YUZZ Sant Feliu, i intentaré fer una síntesi d'una molt interessant sessió a la què vam rebre a  Roc Fagès, que ens va donar consells sobre com emprendre amb èxit.

Tots els emprenedors tindrem les nostres pròpia experiències al llarg de la realització del nostre projecte, sens dubte moltes d'elles seran negatives, però els consells de Roc Fagès sens dubte poden ajudar-nos a no equivocar-nos tant.Per a això hem de tenir en compte diversos punts, a saber:
1. tenir un objectiu clar i ben definit.
2. Tenir clar el com realitzar, el camí que volem seguir per fer la nostra projecte.
3. Els partners, companys d'equip en què confiar i als quals cal conèixer bé.
4. Tenir una bona xarxa col·laborativa.

A més d'això va dir també que l'èxit d'una empresa es pot desglossar en diferents percentatges, un 20% correspon a la idea, un 30% al pla d'empresa i un 50% a l'equip.
Per tant hem de valorar molt bé qui està al nostre costat i si realment aquesta persona o persones són les adequades per treballar amb nosaltres, ja que d'això depèn en gran mesura l'èxit del nostre projecte.

Roc Fagès va fer també ha posat èmfasi en la importància del lideratge, la flexibilitat i l'estructura horitzontal, de manera que tots els integrants de l'empresa puguin aportar idees per al desenvolupament de la mateixa, sense ser infravalorats pels càrrecs superiors.
Això ara que els nostres projectes siguin molt més versàtils i adaptables, ja sigui a través de la pròpia empresa o amb sinergies amb altres.
És important per a les persones que volen oferir serveis recordar la recomanació de fer una story board de del desenvolupament del mateix.

En conclusió, una sessió molt interessant i profitosa que sens dubte ens ajudarà a desenvolupar les nostres idees amb èxit, i evitarà que cometem molts errors.

Jaime Labrador.