El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

27/12/06

DRET a les NOVES TECNOLOGIES

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 incopora en el seu Títol I de "Drets, deures i principis rectors" (articles del 15 al 54) el Capítol V de "Principis Rectors".
.
Doncs bé, un dels seus articles, concretament el 53, porta la denominació de "Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació".
.


El seu redactat és el següent:
.
  1. Els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d'impulsar l'accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d'igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han de garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d'acord amb els principis d'universalitat, continuïtat i actualització.
  2. La Generalitat ha de promoure la formació, la recerca i la innovació tecnològiques perquè les oportunitats de progrés que ofereix la societat del coneixement i de la informació contribueixin a la millora del benestar i la cohesió socials. "