1/12/06

L'Ajuntament de Sant Feliu posa en marxa la consulta telemàtica de volants del padró municipal d'habitants

A partir del dia 1 de desembre, els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu que ho desitgin podran autoritzar la comunicació dels canvis de l'adreça del padró a CatSalut i a l'Agència estatal d'Administració Tributària des de l'Oficina d'Atenció Ciudadana de l'Ajuntament.
.
El projecte d'expedició telemàtica de volants del padró municipal té com a objectiu substituir gradualment l'expedició de volants del padró en paper per volants telemàtics, amb la finalitat de beneficiar tant l'Ajuntament, que s'estalviarà emetre volants en paper, com el ciutadà, que deixarà de tenir l'obligació de desplaçar-se per a demanar-los i presentar-los en altres administracions.
.
Amb aquest servei del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), entre 2000 i 2500 persones a l'any ja no hauran de recollir un volant d'empadronament a l'Ajuntament i portar-lo a CatSalut o a l'Agència Tributària per comunicar un canvi de domicili.

El projecte d'expedició telemàtica de volants del padró permet realitzar dos serveis: la comunicació de domicili, pel qual els ciutadans i ciutadanes que canviïn de residència podran comunicar el nou domicili a les administracions a través d'Internet; i la consulta telemàtica de volants del padró municipal d'habitants a petició d'una administració pública o d'un ciutadà en el marc d'un procediment que requereixi l'acreditació del domicili de residència (allò que consta al padró). Ambdós serveis es presten amb respecte a la llei de protecció de dades.

El projecte del Consorci AOC pretén integrar dins d'aquest servei tots els ajuntaments de Catalunya (als ajuntaments grans directament i als petits a través de les Diputacions); tots els departaments de la Generalitat afectats; i els organismes de l'AGE que hi poden estar interessats. Actualment, es troben integrats al servei 519 ajuntaments, 27 de manera directa i la resta a través de les diputacions de Barcelona (219), Girona (61), Tarragona (89) i Lleida (123), que representen el 65% de la població de Catalunya.

Fins ara, s'ha realitzat la integració amb CATSalut i amb l'Agència Tributària i resta pendent la integració amb d'altres organismes com Tràfic, la Policia i la Seguretat Social.