10/11/10

PLA D'OCUPACIÓ: RESULTATS PARCIALS

Com ja sabeu existeix un nou equip de persones que estan treballant pel foment de les TIC a la ciutat...Els recordeu Pla Ocupacional de Dinamitzadors Digitals ?

Ja porten uns mesos de treball en la línia dels objectius pautats al començament sobre l'impuls de la tramitació electrònica en fets vitals i la formació tecnològica de ciutadans i entitats.

Aquests són els resultats fins ara:


-Tallers i cursos, 24

-Ciutadans inscrits als cursos, 178

-Assessoraments a ciutadans, 572