El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

16/11/10

Plataformes d'emmagatzematge i compartició de documents

Les plataformes per compartir documents en Internet en una de les opcions més útils per als usuaris que vulguin donar a conèixer un contingut presentat dins d'un arxiu. Abans del desenvolupament d'aquests serveis on line, l'úniques opcions per compartir documents com a presentacions o arxius PDF passaven per enviar-los per correu als seus destinataris o permetre la seva descàrrega des d'una pàgina web mitjançant un enllaç directe a l'arxiu.
Tres de les plataformes mes utilitzades són les següents:

Característiques comunes:
Aquests serveis d'allotjament de documents s'utilitzen amb diferents finalitats i per sectors tan dispars com l'e-learning, per compartir tutorials i anotacions on line, els qui volen publicar les seves ponències en conferències o usuaris que publiquen anotacions de diversa temàtica. A més, cada document allotjat en aquestes plataformes disposa d'un codi HTML que li permet inserir-se en altres pàgines web o bé compartir-la de forma privada amb altres usuaris.

El sistema per donar-se d'alta en aquests serveis és similar en tots els casos, ja que compten amb dues alternatives possibles: registrar-ne en la plataforma o accedir mitjançant un compte registrat a la xarxa social Facebook.

Diferències:
El funcionament bàsic de les tres plataformes analitzades en aquesta prova d'ús és molt semblant, com les funcionalitats per pujar, gestionar i compartir documents, cadascuna té elements propis amb els quals destaquen sobre la resta.

Scridb, disposa d'un bon visor de documents i d'un entorn gràfic que s'ha simplificat i ordenat per facilitar la recerca i classificació dels continguts allotjats en aquest servei.

SlideShare, malgrat permetre allotjar documents ofimáticos i fins i tot vídeos, és la plataforma idònia per pujar presentacions i compartir-les en pàgines de tercers.

DocStoc, és una plataforma que destaca pels seus serveis per rendibilitzar els documents mitjançant diferents opcions per generar ingressos, ja sigui en vendre i comprar des de plantilles fins a textos legals, o mitjançant la inserció d'un codi Google Adsense per aconseguir ingressos publicitaris a les pàgines web de cada document publicat en aquesta plataforma.