20/7/11

Deu raons per fer servir Google Docs

Els serveis del núvol («cloud computing») són cada vegada més utilitzats per usuaris i empreses, especialment les de menor grandària, que han decidit passar-se a aquestes aplicacions per estalviar costos. Google és, sens dubte, el rei del núvol i dins de la seva oferta, Docs.
Aquí recollim les deu raons per les quals hem d'utilitzar Google Docs:
  • És una aplicació gratuïta, encara que té una versió de pagament amb moltes possibilitats.
  • És molt fàcil d'utilitzar.
  • Una de les seves característiques més significatives és que és col·laboratiu, de manera que permet un treball en equip.
  • Les seves funcionalitats, encara que més limitades que les que proporciona Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), són suficients.
  • Permet a l'usuari dedicar-se a altres activitats en el moment en què s'està treballant dins d'un document.
  • És un servei segur. Les dades emmagatzemades en Google té el mateix nivell de seguretat que qualsevol base de dades.
  • Google Docs ha anat millorant les seves eines des del seu primer processador de dades en 2005.
  • Està disponible en qualsevol dispositiu i, per tant, en qualsevol lloc i moment. Es pot accedir al contingut a través de portàtils, mòbils i, per descomptat, l'iPad.
  • Ofereix còpia de seguretat automàtica per als documents que s'editen, per la qual cosa és pràcticament impossible perdre un qualsevol tipus de material.
  • Encara que no hi ha confirmació de la companyia, els experts creuen que Google podria estar plantejant-se incorporar la telefonia en aquest servei a través de la seva aplicació Google Voice.
Font d'informació: www.abc.es

Cap comentari: