14/7/11

Mites sobre els perills a Internet

El CESICAT s'ha fet ressó d'un estudi realitzat per G Data que assenyala que la major part dels internautes no és conscient dels perills d'Internet, i manté com certes una sèrie de veritats que no son vàlides.
Els resultats d'aquest estudi realitzat en 11 països diferents i titulat "Com perceben els usuaris els perills d'Internet?" revelen que la seguretat a la xarxa és un fenomen "relativament" nou, desconegut en molts casos pels internautes, de manera que aquests retenen aquells mites que es van instal·lar en els primers anys d'Internet i que avui en dia continuen condicionant la seva forma de navegar.

Els cinc mites sobre el malware que l'estudi trenca:
  • El 93% dels internautes considera que un PC infectat és fàcil de detectar pel propi usuari: Es bloqueja per complet, funciona més lent o genera indiscriminadament finestres emergents o pop-ups. Només el 7% sosté que en cas de contaminació no es percebria res estrany, que es precisament el que realment succeeix en la majoria dels casos.
  • El segon dels mites sosté que el correu electrònic és la principal via d'entrada del malware, suposició que segueix sent vàlida per al 54% dels entrevistats, (el 58% si ens centrem només en internautes espanyols).
  • D'altra banda, la meitat dels internautes creu que no es pot infectar el seu ordinador simplement visitant una pàgina web. Ja fa anys que es pot infectar un ordinador mitjançant el que podríem anomenar com descàrregues silencioses (drive-by-download) i que per aconseguir-ho n'hi ha prou amb carregar en el navegador una pàgina web convenientment preparada pels ciberdelinqüents, un tipus d’atac que a més es practica a gran escala. Tanmateix, el 48% dels enquestats encara no coneix aquesta realitat (xifra que s'eleva fins al 58% si ens cenyim als internautes espanyols).
  • El quart dels mites culpa les plataformes P2P i els llocs de descàrrega de torrents, com a principals transmissors de malware. Es indubtable que les plataformes d'intercanvi d'arxius mouen gran quantitat d'informació i que part d’aquesta es tracta de programari maliciós. Si bé la majoria dels programes nocius es propaguen mitjançant pàgines web adulterades, encara gairebé el 50% dels internautes enquestats consideren aquests llocs P2P com els principals difusors de malware.
  • L'últim dels mites sosté que les pàgines pornogràfiques són més perilloses que la resta. Crida l'atenció que un 37% d'ells considera que hi ha major perill d'infecció aquí que a la resta de llocs web, potser per la reputació dubtosa del contingut pornogràfic. El cert es que el contingut pornogràfic gratuït s’utilitza com a ganxo per distribuir codi maliciós, però la veritable indústria de la pornografia genera molts diners i el propietari d'una web dedicada a explotar aquests continguts viu del seu correcte funcionament i, per això mateix, solen encarregar la seva programació, manteniment i seguretat a professionals.
Font: cesicat.cat