5/7/11

«Magerit», el super-ordinador més potent d'Espanya«Magerit», el super-ordinador d'Espanya que es troba a la Universitat Politècnica de Madrid, ha estat inclòs en la llista dels 500 més potents del món. Es tracta d'un ordinador basat en l'arquitectura *POWER7 d'IBM, que encara sense utilitzar tecnologies acceleradores específiques és capaç d'aconseguir una potència pico de càlcul de 103,4 TeraFlops (103.400.000.000.000 operacions per segon). Una altra característica excel·lent d'aquest ordinador és que per la forma en què està construït, és un dels més eficients energèticament del món. Gràcies a la seva última actualització s'ha convertit en el més potent d'Espanya.


«Magerit» es troba instal·lat en el Centre de Super-Computació i Visualització de Madrid (CeSViMa), pertanyent a la Universitat Politècnica de Madrid. «Magerit», que va ser instal·lat en sol 30 dies, forma part del CeSViMa des de la seva creació i té com a objectiu proporcionar la potència de càlcul necessària per portar endavant els projectes d'investigació vinculats a la Universitat Politècnica de Madrid. Aquest super-ordenador, basat en l'arquitectura POWER7 d'IBM, cedeix un 20% de la seva potència de càlcul a la Xarxa Espanyola de super-Computació, per la qual cosa qualsevol investigador d'aquest país que necessiti utilitzar el seu poder -i esperi el seu torn- pot presentar una sol·licitud al Comitè d'Accés de la Xarxa Espanyola de Super-computació i si el seu projecte el amerita, córrer els seus programes en ell.


Cap comentari: