22/10/08

Formació en competència digital...

El 28 d'octubre de 2008 es celebrarà la III Jornada sobre Formació oberta i a distància a les administracions públiques.

L'organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i té molt a veure amb l'aplicació de les TIC que s'està fent des del Telecentre del Palau Falguera i el programa municipal de noves tecnologies.


L'objectiu d'aquesta jornada és abordar la formació en competència digital en una doble vessant.


D'una banda, reflexionar sobre els continguts i les implicacions de la formació en competència digital així com la seva transferència en l'àmbit del servei públic.

I d'altra banda, analitzar mètodes formatius per consolidar el conjunt de competències clau per a l'aprenentatge al llarg de la vida (ús interactiu de les eines de comunicació, interacció en grups heterogenis, actuació autònoma), definides per l'OCDE.

Els objectius de la trobada són:

  • Reflexionar sobre l'aprenentatge a les organitzacions i la innovació tecnològica.
  • Avaluar els avantatges d'adquirir competències TIC enfront de models anteriors.
  • Analitzar les condicions de transferència dels procediments adquirits en la formació als contextos reals de feina.
  • Valorar els efectes de l'aprenentatge entre iguals (per learning) a les organitzacions.
Com es comprovar al programa moltes explicacions s'enfoquen als dinamitzadors i facilitadors digitals que existeixen a l'interior de les organitzacions, en aquests cas públiques. Però de fet, la seva tasca en moltes ocasions no difereix tant de la d'un/a dinamitzador/a digital d'un Telecentre, Punt TIC, Òmnia...


Alguns de les matèries que es tracten són:


10.00 h
Reptes de present. Reflexions dels dinamitzadors I:
Formar en les competències clau establertes per la OCDE. L'acreditació TIC de la Generalitat de Catalunya
* Una aposta per l'acreditació de competències (Ricard Faura, Cap del Servei de Societat de Coneixement de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya)
* Una oportunitat de desenvolupament professional (Gemma Marcet - eLogos)


11.30 h
Guiar en l'univers 2.0 - Reflexions dels dinamitzadors II:
* 2.0? No entenc res: pistes per fer un ús eficient del serveis 2.0 a l'Administració (Xavier Belanche, ICT Coacher)
* Jo sóc Google: identitat, espai privat i Web 2.0 (Amadeu Abril, advocat i professor de Dret d'ESADE)


16.00 h
* Un model de formació realista basat en l'aprenentatge reflexiu i col·laboratiu (Olga Esteve i Zinka Carandell, Departament d'Educació)
* Un wiki com a instrument de treball col·laboratiu i eficiència a les organitzacions (Eduard Díaz, Scopia)
* Proposta de formació virtual de l'Escola (Lluís Ràfols i Marta Clar, secció de formació no presencial de l'EAPC)


16.45 h Treball en grup: Formació en competència digital
* Concreció d'objectius
* Detecció de necessitats
* Continguts
* Procediments: aprenentatge entre iguals
* Recursos: eines de treball col.laboratiu
* Creació de xarxes i descentralització
* Un destí: les comunitats d'aprenentatge