El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

22/10/08

Formació en competència digital...

El 28 d'octubre de 2008 es celebrarà la III Jornada sobre Formació oberta i a distància a les administracions públiques.

L'organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i té molt a veure amb l'aplicació de les TIC que s'està fent des del Telecentre del Palau Falguera i el programa municipal de noves tecnologies.


L'objectiu d'aquesta jornada és abordar la formació en competència digital en una doble vessant.


D'una banda, reflexionar sobre els continguts i les implicacions de la formació en competència digital així com la seva transferència en l'àmbit del servei públic.

I d'altra banda, analitzar mètodes formatius per consolidar el conjunt de competències clau per a l'aprenentatge al llarg de la vida (ús interactiu de les eines de comunicació, interacció en grups heterogenis, actuació autònoma), definides per l'OCDE.

Els objectius de la trobada són:

  • Reflexionar sobre l'aprenentatge a les organitzacions i la innovació tecnològica.
  • Avaluar els avantatges d'adquirir competències TIC enfront de models anteriors.
  • Analitzar les condicions de transferència dels procediments adquirits en la formació als contextos reals de feina.
  • Valorar els efectes de l'aprenentatge entre iguals (per learning) a les organitzacions.
Com es comprovar al programa moltes explicacions s'enfoquen als dinamitzadors i facilitadors digitals que existeixen a l'interior de les organitzacions, en aquests cas públiques. Però de fet, la seva tasca en moltes ocasions no difereix tant de la d'un/a dinamitzador/a digital d'un Telecentre, Punt TIC, Òmnia...


Alguns de les matèries que es tracten són:


10.00 h
Reptes de present. Reflexions dels dinamitzadors I:
Formar en les competències clau establertes per la OCDE. L'acreditació TIC de la Generalitat de Catalunya
* Una aposta per l'acreditació de competències (Ricard Faura, Cap del Servei de Societat de Coneixement de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya)
* Una oportunitat de desenvolupament professional (Gemma Marcet - eLogos)


11.30 h
Guiar en l'univers 2.0 - Reflexions dels dinamitzadors II:
* 2.0? No entenc res: pistes per fer un ús eficient del serveis 2.0 a l'Administració (Xavier Belanche, ICT Coacher)
* Jo sóc Google: identitat, espai privat i Web 2.0 (Amadeu Abril, advocat i professor de Dret d'ESADE)


16.00 h
* Un model de formació realista basat en l'aprenentatge reflexiu i col·laboratiu (Olga Esteve i Zinka Carandell, Departament d'Educació)
* Un wiki com a instrument de treball col·laboratiu i eficiència a les organitzacions (Eduard Díaz, Scopia)
* Proposta de formació virtual de l'Escola (Lluís Ràfols i Marta Clar, secció de formació no presencial de l'EAPC)


16.45 h Treball en grup: Formació en competència digital
* Concreció d'objectius
* Detecció de necessitats
* Continguts
* Procediments: aprenentatge entre iguals
* Recursos: eines de treball col.laboratiu
* Creació de xarxes i descentralització
* Un destí: les comunitats d'aprenentatge