2/9/10

60.000 alumnes aprenen català des de la web Parla.cat

Només un any i mig ha trigat la web Parla.cat a convertir-se en una eina imprescindible en el aprenentatge de la llengua catalana. Els números ho demostren: 60.000 alumnes i unes altes diàries que giren al voltant dels 130, la majoria des de Catalunya però també molts d'Espanya i del estranger, concretament de 140 països diferents.
Però en què es fonamenta l'èxit de la web Parla.Cat?
A diferència de l'estratègia més clàssica del Consorci per a la Normalització Lingüística basada en la presència assistencial de l'alumne, aquesta web permet un nou enfocament on es forma l'alumnat en un espai virtual d'aprenentatge posant al seu abast materials didàctics per aprendre la llengua catalana des del nivell Bàsic 1 fins al de Suficiència 3, últim pas per a obtenir el certificat C. En total, dotze cursos que duren quatre anys si es comença des del nivell bàsic. I encara que Parla.cat no expedeixi certificats de coneixements de llengua catalana, els continguts dels cursos preparen per a les proves oficials que convoquen regularment la Secretaria de Política Lingüística i l'Institut Ramon Llull.
Estructurat en 3 tipus de modalitat, es pot estudiar de forma lliure, amb tutoria o utilitzant-lo com a complement d'altres mètodes d'aprenentatge. La modalitat lliure és completament gratuïta i permet aprendre la llengua de forma totalment autònom, ja que els materials del curs són de lliure accés. Amb tutoria té un preu de 90 € per a curs, pagament que es fa mitjançant PayPal, i garanteix el suport d'un/a tutor/a que guia i motiva l'alumne/a. Aquesta modalitat facilita l'accés a una aula que disposa d'eines de comunicació per a la interacció entre els membres de la comunitat virtual i d’un tutor amb qui parlar en català mitjançant videoconferències des de casa.
D’aquesta manera, Parla.cat s’ha convertit en molt poc temps en una eina que els alumnes aprecien molt com ho demostren el seus comentaris: "jo visc a Barcelona i soc de Perú. Aquest curs està molt bé per a gent com jo que no pot anar a classes. És fantàstic . Us animo a fer-lo." "Visc a Colòmbia i el curs és genial. Aprenc molt. Moltes gràcies parla.cat!." "Jo visc a Madrid i també m'agrada. Està molt bé."