15/3/11

Actic: Un any amb nosaltres

El proper mes d'abril farà ja un any que al Punt Tic Palau Falguera som centre col·laborador.
Que vol dir ser centre col·laborador ? Que estem autoritzats per a la realització de les proves ACTIC, un certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència; i que permetrà demostrar aquest nivell davant qualsevol empresa o administració pública.

Actualment, n'hi a dos tipus de nivell:
 • Nivell bàsic: Domini elemental en l'ús de les TIC. Usuari bàsic d'aquestes tecnologies, que es pot considerar inclòs en la societat digital.

Competències:

 1. C1- Cultura, participació i civisme digital.
 2. C2- Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 3. C3- Navegació i comunicació en el món digital.
 4. C4- Tractament de la informació escrita
 5. C5- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 6. C6- Tractament de la informació numèrica.
 • Nivell Mitjà: Domini efectiu en l'ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari que gaudeix d'autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.

Competència:

 1. C1- Cultura, participació i civisme digital.
 2. C2- Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 3. C3- Navegació i comunicació en el món digital.
 4. C4- Tractament de la informació escrita
 5. C5- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 6. C6- Tractament de la informació numèrica.
 7. C7- Tractament de les dades
 8. C8- Presentació de continguts

Nivell Avançat: Domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les presentacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.

Pròximament el nivell avançat estara operatiu

Horari autoformació tutoritzada ACTIC: Dilluns de 14:30 a 17:00 i Dimarts de 18:00 a 20:00