14/3/11

Informe ePyme: Comerç minorista i TIC

L’informe anual ePyme és un estudi en profunditat de la implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a les petites i mitjanes empreses a nivell estatal i dividit per Sectors que es porta desenvolupant des del 2008. L’estudi, portat a terme per Fundetec, té com a objectiu la millora de la productivitat i competitivitat per mitjà d’un coneixement real del teixit empresarial espanyol.

Tot i tenir present que les mitjanes i grans empreses, juntament amb la construcció constitueixen la major part de les empreses a l’estat espanyol, el sector minorista aglutina un 32,5 per-cent i en total, els sectors analitzats representen el 42,4% del PIB (producte Interior Brut) on més de la meitat d’aquest percentatge correspon al sector del Comerç Minorista, i gairebé un quart als Transports i un altre al Sector Agroalimentari.


L'estudi pren dades de nou Sectors empresarials, analitzant i avaluant a tres nivells:
 1. Infraestructura d'equips (ordinadors, servers, equips multifunció) i comunicacions (telefonia fixa i mòbil, Internet).
 2. Solucions informàtiques generals (ofimàtica i comptabilitat, seguretat...) i presència a Internet (web, e-comerç)
 3. Serveis TIC més avançats: eines específiques, administració electrònica eines de mobilitat i xarxes socials.

Seguint aquest criteri, l'informe ePyme desenvolupa Sector per Sector el nivell d'implantació dels diferents recursos que engloben les TIC i els recursos específicament propis. Es a dir: què i cóm cada Sector treu profit de les diferents eines de que disposa i n'incorpora de noves:

Les que baixen:
 • Implantació de telefonia mòbil: es veu afectada i baixa la demanda tant a la pyme (0,3%) com a la microempresa (3%).
 • Implantació de Comerç Electrònic: hi ha un descens generalitzat de les compres a la Xarxa, tot i que trobem un petit avanç a la venta online. L’e-commerce depèn molt del Sector que s'estudia, per exemple: l'Hoteler i el Turisme Rural tenen molt més ús i al Transport i Logística té molt poca implantació.
Les que pugen:
 • Implantació d'ordinadors: la microempresa té la pujada més destacada situant-se gairebé als dos terços d'implantació. A les pymes es més lleu però es situa ja al 98'6%. Cal comentar que 7 dels 9 Sectors (que agrupa pymes i microempreses) estan per sobre del 95% d'ús de l'ordinador com a eina de treball.
 • Implantació d'Internet: també les microempreses augmenten aquest servei de forma destacable arribant gairebé al 60% mentre que les pyme fan una pujada de l'1,3, situant-se al 96,2%. Tots els Sectors es situen per sobre del 90% a excepció del Sector Comerç Minorista, tot i així aquest puja un 16,5%. Per tipus de connexió:
  • Banda ampla mòbil:creix més ràpidament (5%) destacant els Sectors de Telecomunicacions, Logística i Hotelers que es situen pel 35%.
  • ADSL: els Sectors que més les implanten són Tèxtil i Confecció, Logística i Agroalimentari, superant el 80%.
  • RDSI i mòdem: continua essent destacat al sector Hoteler, Turisme Rural i Artesania. (per aquestes dos últimes són les úniques maneres de connectar-se a Internent a l’entorn rural).


 • Implantació de Web d'empresa: Les microempreses pugen un 0,5% el conjunt, però, dins d'aquestes, les de entre 3 i 9 treballadors augmenten gairebé un 4%. Les pymes augmenten fins al 58,9%. Els Sectors Logística, Hoteler i Turisme rural superen el 80%, en el cas dels dos últims és donat a que és la principal via de marketing. Comerç Minorista i Transport és on menys implantació té amb webs que es limiten a presentar la empresa o oferir catàlegs i llistes de preus.
 • Implantació d'Aplicacions i Sistemes: els recursos més freqüents són els d'Ofimàtica, facturació i comptabilitat, en general. Als Sectors de Logística, Hoteler, Tèxtil i Confecció en ser sectors de gran volum de treballadors augmenten l'implantació de aplicacions per a facturació i comptabilitat mentre que a les microempreses baixa perquè tendeixen a exterioritzar aquests processos.
  A més a més a Logistica i Hoteler s'incrementa l'ús de sistemes especialitzats com ara els check-in/check-out, reserves, entregues a clients finals i proveïdors.
 • Implantació de Xarxes Socials: Les petites i microempreses no acaben d’aprofitar aquestes eines mentre que el Sector Hoteler i el Turisme Rural el fan servir com a canal de marketing i comercialització.
Dades que apareixen per primer cop a l'estudi:
 • Implantació de Gestió de Mobilitat: A Logística i Transport, donat als desplaçaments són els que més proporcionen eines TIC als seus empleats en aquest àmbit; els altres set Sectors no superen el 50% d’implantació.
 • Implantació de Gestió Electrònica: Aquesta dada es veu clarament afectada per la quantitat de treballadors a la empresa: Quant menys treballadors té més baix es l'ús. Les microempreses arriben al 38,8% i les pyme al 67,8%, per tant els Sectors que comprenen més microempreses és considerablement més baix.


En resum: Segons aquest barem el sector Hoteler és el més avançat per la seva alta implantació de tots els recursos estudiats; Logística i Turisme Rural tenen una bona infraestructura i eines de gestió però els hi manca eines específiques; El Sector de Transports i Comerç Minorista destaquen pel fort augment anual en tots tres àmbits, tot i que segueixen essent els que menys implantació de les TIC fan.

Cap comentari: