1/3/11

Premi Internacional Educared 2011

El Premi Internacional Educared, dirigit a docents i alumnes de centres escolars de tot el món, consisteix en la realització de treballs amb les TIC relacionats amb els temes del currículum escolar.Al març sortiran les bases i s'obrirà el procés d'inscripció en el Premi Internacional Educared (Certamen d'innovació educativa amb les TIC).

A més del canvi de nom, una de les principals novetats d'aquest any és que es podran presentar tot tipus de treballs en els quals s'hagin utilitzat les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a eina pedagògica.

Com en edicions anteriors, es podran presentar blogs, webs i wikis. Però aquest any, tindrà absoluta llibertat per triar l'eina amb la qual vol crear aquests treballs (Blogger, Wordpress, Wikispaces, Mediawiki, etc.).

D'altra banda, s'obre un gran ventall de noves possibilitats de participació: una ràdio on-line, un canal de YouTube, un podcast, treballs en el núvol (Google Docs, Scribble Maps, WikiMapia, Bubbl.us, Earth Album, Speaking Image...), WebQuest, periòdics o revistes digitals, activitats de PDI, etcètera.

L'ús de xarxes socials i aules virtuals, el disseny d'activitats per a PDI o d'exercicis interactius (Jclic, Hotpotatoes, etc.), la realització o l'ús de materials per a realitat augmentada... també tenen cabuda en el Premi Internacional Educared 2011.