14/3/11

Propera programació de tallers de video al PuntTIC

Properament avançarem la programació de Tallers de foto i video al Telecentre Palau Falguera, però abans volem donar uns paràmetres previs que us ajudi a la creació de vídeo amb MovieMaker.
Amb Windows Movie Maker podràs fer vídeos amb les teves fotografies preferides, afegir cançons, inserir transicions entre imatges, crear capçaleres i títols, etc.
El millor de Windows Movie Maker és que ja està instal lat en el nostre sistema operatiu Windows, i només has de buscar en el menú d'inici i executar la aplicació.
En primer lloc hem d'importar les fotografies, fent clic sobre el botó "Imatges"al menú "Importar ".

A continuació, per facilitar la tasca podrem la vista "Guió gràfic" on podrem arrossegar una imatge a cada un dels seus requadres.

Per afegir les transicions premem sobre "Transicions"al menú anomenat "Modificar", i arrossegar la transició que més ens agradi entre les imatges.

Per inserir una cançó canviem la vista a "Escala de temps", importem la cançó (fent clic sobre el botó "Àudio o música"del menú "Importar"), i la arrosseguem a la línia de temps.

Un cop acabada l'edició del vídeo, només hem de guardar en el nostre disc dur, gravar directament en un CD o enviar-lo per correu electrònic. Aquestes opcions es poden escollir en el menú "Publicar a" de la part esquerra de Windows Mitjana Maker.
+ Info: Telecentre Palau Falguera PunTIC 93 666 61 80