22/3/11

Informe sobre l'estat de l'accessibilitat TIC 2011

El CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones con Discapacitat) ha publicat un estudi sobre l'estat actual de l'accessibilitat TIC, on destaquen que encara calen molts esforços per superar les barreres d'accés i promoure les competències.

L'informe L'Estat Actual de l'Accessibilitat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'Observatori Fundació Vodafone-CERMI ressalta la necessitat de dissenyar estratègies per afavorir la inclusió digital de les persones amb discapacitat i proposa mesures concretes, com ara, subvencionar l'adquisició d'equips i promoure cursos de formació en TIC.
També conclou que les xarxes socials tenen sèries mancances quant a accessibilitat web.