8/3/11

Un cop de mà

En el Punt Tic intentem afavorir aquelles persones que per algun motiu no han pogut conèixer tan de prop les noves tecnologies. Aquest es el cas d'un usuari d'accés lliure que ve tots el dimarts una vegada finalitzat l'institut. Per realitzar diferents exercicis d'aprofundiment dels programes del ordinador. Como poden ser: taules amb writer, canvis de formats, com adjuntar un fitxer o fotografia a un correu o como descarregar-lo.

Tanmateix la Generalitat va implantar el darrer curs ordinadors a les classes, i una nova eina d’ensenyament el Moodle.

Doncs com l' ajuntament de Sant Feliu de Llobregat compte amb un Moodle, quina millor forma que utilitzar-lo per practicar la utilització d’aquesta nova eina web 2.0.