3/10/11

Ja esta aquí el Nivell Avançat d'ACTIC


El passat divendres 30 de Setembre es van obrir les inscripcions per la acreditació del nivell avançat d'actic (nivell 3).
A continuació respondrem algunes de les preguntes més freqüents que ens poden sorgir a l'hora de fer les inscripcions per acreditar l'Actic:

És obligatori tenir l’ACTIC? No és obligatori però sí molt útil. Penseu que, progressivament, per accedir a determinats llocs de treball tant públics com privats es pot convertir en un requisit necessari com pot ser, per exemple, un determinat nivell de llengua o disposar del carnet de conduir.

És indispensable tenir l’ACTIC per trobar feina? No és indispensable, però segur que amb aquesta acreditació incrementareu les vostres opcions a l’hora d’ocupar un lloc de trebal

Hi ha llocs de treball que necessàriament requeriran disposar de l’ACTIC? De mica en mica l’ACTIC pot ser un requisit d’accés a determinats llocs de treball, sobretot aquells que impliquen un ús habitual de la informàtica.


És per a totes les edats? Les persones més grans de 16 anys són les que es poden examinar de l’ACTIC.

Puc fer la prova de l’ACTIC des de casa? No, l’examen s’ha de fer obligatòriament mitjançant ordinador en un dels centres col·laboradors que han estat aprovats per la Generalitat de Catalunya

Cal fer un curs de formació previ o hi ha la possibilitat de fer-lo? No és necessari fer cap curs si considereu que els vostres coneixements són suficients per realitzar la prova. Al portal ACTIC a l’apartat “material formatiu” hi trobareu diversos materials d’aprenentatge que us poden anar bé per preparar l’examen. També a l’apartat “Oferta formativa” disposeu d’un llistat dels cursos de formació que s'imparteixen en centres col·laboradors de l'ACTIC

Com sé de quin nivell m’he d’examinar? Per saber quin nivell teniu podeu realitzar un qüestionari d’autoavaluació que trobareu a l’apartat “Destaquem” del portal ACTIC

Quines competències te cada nivell?

Com m’hi puc inscriure? La inscripció a la prova d’avaluació es fa per Internet al web de l’ACTIC .Heu d’emplenar un formulari amb les vostres dades personals i especificar a quin centre col·laborador i en quina data i hora voleu dur a terme l’examen.

Com sé si tinc un centre homologat a prop?
Hi ha una xarxa de centres col·laboradors arreu de Catalunya.


La taxa que s’ha de pagar per fer l’examen de cadascun dels nivells és:
Nivell 1 – Certificat bàsic: 15,15 €
Nivell 2 – Certificat mitjà: 20,20 €
Nivell 3 – Certificat avançat: 25,25 €

Hi ha algun col·lectiu exempt de pagar o que pot gaudir d’algun
descompte?


No heu de pagar la taxa si esteu a l’atur, si sou jubilats o si patiu alguna discapacitat igual o
superior al 33%.
D’altra banda, si feu la sol·licitud d’acreditació mitjançant Internet (tràmit telemàtic) podeu
beneficiar-vos d’un descompte del 10%. També podeu tenir una bonificació si sou membres
de famílies nombroses o de famílies monoparentals, de categoria general o especial.
Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% podeu demanar en la inscripció a la
prova l’adaptació o adequació del temps o dels mitjans materials necessaris per tal de realitzar-


En què consisteix la prova? L’examen consisteix en realitzar en un temps concret un conjunt d’activitats sobre diversos temes que el sistema determina aleatòriament. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) varia el tipus d’activitats i el temps que teniu per realitzar l’examen:
Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
Cal tenir en compte que en el nivell avançat la prova pot constar de dues sessions, repartides en funció del nombre de competències de les que l’aspirant vulgui avaluar-se. Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d’activitats, relatius respectivament a cadascuna de les competències que s’avaluen en la sessió:
Per al nivell 3 (certificat mitjà): 35 minuts per bloc i 25 activitats.
L’aspirant del nivell avançat es pot avaluar, si ho desitja, de les cinc competències,
fent una sola sol·licitud i un únic pagament de la taxa.

Quan s’obté el certificat ACTIC? Per superar la prova del nivell 1 i 2 i obtenir el certificat caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat. Cal tenir en compte que no totes les activitats puntuen igual. El sistema generarà el resultat de la prova, que serà “apte/a” o “no apte/a”.
Per al nivell 3 el certificat s’obté en el moment en què s’aproven dues competències, i
caldrà que la puntuació obtinguda per cada competència sigui almenys el 70% de la
puntuació màxima.

Com i quan puc disposar del certificat acreditatiu? Tan bon punt hàgiu superat la prova, en el mateix centre col·laborador o bé des de
l’ordinador de casa vostra podreu descarregar-vos el certificat acreditatiu ACTIC.

Si considero que ja tinc prou competències, puc accedir directament al nivell avançat?
No, s’ha d’haver aprovat el certificat mitjà (nivell 2)