13/11/07

El paper de les TIC a les entitats i associacions

Quines eines poden ajudar la gestió del dia a dia de les entitats?

Com pot una associació autogestionar fàcilment el seu web?

La incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les entitats del tercer sector planteja reptes.

Les associacions han utilitzat tradicionalment la fórmula de trobada presencial, totes les activitats es realitzaven a un lloc concret que feia necessària la presència física. Això suposava uns límits de temps i espai.

Les noves tecnologies poden trencat aquestes barreres, a més suposen tot un món de noves possibilitats per a les entitats i teixit social.

Les associacions han d´adaptar-se a aquests canvis, que poc a poc van imposant-se.

Les entitats són cada dia més conscients de les possibilitats que els dona l'ús de les TIC en les seves activitats de gestió, comunicació amb els seus associats i amb la població en general, la relació amb les administracions, etc.

En línia a aquesta realitat comentar-vos que ens ha arribat una informació sobre "Usos i reptes de les TIC a les organitzacions no lucratives""Tots els qui vivim de prop el tercer sector sabem que aquest ha crescut molt en els darrers anys: influència social, recursos disponibles, treballadors remunerats... En paral·lel les organitzacions han anat incorporant funcions professionals que tradicionalment no havien tingut: comunicació, qualitat, recursos humans...

Explicar a la societat què fem, captar recursos per destinar-los als nostres projectes, fer les coses ben fetes o establir bons equips de treball són alguns dels fruits derivats del fet de tenir persones que es fan càrrec de les funcions esmentades.

En tot aquest procés, però, les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), omnipresents a la nostra societat, no s'han incorporat de forma suficient a la vida quotidiana del sector.

Invertim recursos importants en qualitat (procediments, auditories, certificacions...), però no pensem en les TIC com una eina fonamental per assolir-la. Apostem per la comunicació perquè, entre d'altres raons, és la manera de fer-nos conèixer i captar nous recursos per a la nostra activitat. En canvi, no tenim present que les TIC podrien ajudar-nos a reduir els nostres costos i, per tant, a tenir menys necessitats de captació.

No és estrany trobar entitats que utilitzen eines per a funcions que no els pertoquen o on certs processos es repeteixen de forma mecànica sense aportar cap valor afegit i generant errors que demanen hores per ser corregits... Tot plegat, una quantitat fantàstica de feina innecessària o que ha calgut repetir. Traduït en euros, el número donaria per a mantenir una bona colla d'aquells projectes que no hem pogut tirar endavant perquè ningú no ens els ha finançat.

El paper de les TIC a bona part de les organitzacions del tercer sector és anecdòtic més enllà dels seus usos evidents. Hi són perquè vivim a l'era de les TIC i aquestes se'ns colen per sota la porta, ho vulguem o no. Tenim ordinadors, accés a Internet i, fins i tot,en alguns casos, aules de capacitació de col·lectius en exclusió, però d'aquí a fer-ne un actiu estratègic encara ens queda molt camí per recórrer.

Les TIC han de ser un factor transversal que contribueixi a un major i millor acompliment de la missió de cada organització i per això cal que s'integrin en la planificació estratègica de les entitats, al cor de cadascun dels projectes, processos i activitats.

Des de l'Observatori del Tercer Sector, tal i com ja fem en d'altres àmbits relacionats amb el funcionament de les entitats, també volem aportar la nostra reflexió sobre la presència, l'ús i les oportunitats que generen les TIC a les organitzacions. Així, en col·laboració amb el CETEI (Centre de Tecnologies Ituarte en l' Hospitalet de Llobregat) de la Fundació Joan XXIII, hem organitzat una jornada sobre TIC i Tercer Sector el proper dimecres 28 de novembre de 2007 a la qual us animem a participar.

Trobareu més informació i fer la vostra inscripció a través del web fent clic aquí <http://www.tercersector.net/actetic>"
FONT: Observatori del Tercer Sector <http://www.tecnolongia.org/>TecnolONGia, TIC a les Organitzacions No Lucratives